Nisan – Haziran 2017

unfpa-childmar

Çocuk Yaşta Evlilik Panelleri

Çocuk yaşta evlilikler, ülkelerin,  kültürlerin,  dinlerin ve etnik kimliklerin ötesine geçen evrensel ve kapsamlı bir insan hakları sorunu olarak mülteciler arasında da …