Çocuk Yaşta Evlilik Panelleri

unfpa-childmarÇocuk yaşta evlilikler, ülkelerin,  kültürlerin,  dinlerin ve etnik kimliklerin ötesine geçen evrensel ve kapsamlı bir insan hakları sorunu olarak mülteciler arasında da yaygın biçimde gözlemleniyor.

Dünyada üç kadından birisi 18 yaşından önce evleniyor. Çocuk yaşta evlilikler konusunda gerekli ve etkin çalışma yürütülmezse 2050 yılı itibariyle çocuk yaşta evlenmiş kadın sayısının 1.2 milyara ulaşması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi, 2011 yılından bugüne İnsani Yardım Programı çerçevesinde kadın sağlığı ve kadına yönelik şiddet konularında kapasite geliştirme, hizmet sunumu, üreme sağlığı ve hijyen malzemeleri temini sağlıyor.

Bu kapsamda, çeşitli kuruluşlarla işbirliği halinde Kadın ve Kız Çocuklar için Güvenli Alanlar (Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri) oluşturulmaya başlandı. 2017 yılında çeşitli illerde Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Birimi (ECHO), Amerikan Hükümeti, İsveç Hükümeti ve Japon Hükümeti desteği ile kurulan 40 Merkezde öncelikli olarak üreme sağlığı ve cinsel sağlık, cinsiyet temelli şiddet, psiko-sosyal destek, güçlenme ve malzeme dağıtımı konularında faaliyet gösteriliyor.

Kadın Sağlığı Danışma Merkezlerinde sunulan hizmet esnasında karşılaşılan sorunların başında çocuk yaşta evliliklerin geldiği görülmüş ve bu yakıcı sorunun çözümü konusunda, merkezlerden yararlanan mülteci kadınlarda konuya ilişkin farkındalık kazandırmak üzere Ankara, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep Hatay, Mardin ve Kızıltepe Nisan ve Mayıs ayları içerisinde 7 adet panel organize edilmiştir. İllerde düzenlenen paneller Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun uygulama ortaklarının büyük özveri ve çabası ile gerçekleştirilmiştir. Paneller konunun önde gelen uzmanları tarafından yönetilmiş, çocuk yaşta evliliklerin sağlık, hukuki, dini ve psikolojik boyutu ele alınmıştır.

Büyük ilgi ve beğeni toplayan panellerin ilerleyen aylarda farklı illerde de tekrarlanması planlanıyor.