ILO Suriyeli mültecilere destek olmak için Mardin ve Harran’da kooperatifçilik çalışmaları yürütecek

kooperatifler10 Kasım 2016 tarihinde GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ev sahipliğinde Mardin Medrese Gül, Mardin Medresebaşı, Mardin İstasyon, Mardin Mazıdağı Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM), Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ve ILO Türkiye Ofisi temsilcileri Şanlıurfa’da varolan kooperatifler üzerinden yerel halkın ve Suriyelilerin desteklenmesi için kurulabilecek işbirlikleri ve izlenebilecek yolları ve kooperatiflerin hâlihazırdaki sorunlarını görüştüler.

ILO Türkiye Ofisi ve KEDV temsilcilerinden oluşan heyet, 11 Kasım günü ise Harran Kaymakamı Temel Ayca’yı makamında ziyaret ederek, Harran Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi’nde ve ahşap oymacılığı atölyesinde yürütülen faaliyetler çerçevesinde geliştirilebilecek işbirliklerini değerlendirdiler. Görüşmenin ardından heyet, Aile Destek Merkezi’nde yürütülen keçe, seramik ve halı atölyeleriyle, ILO ve Harran Kaymakamlığı işbirliğinde yürütülen ahşap oymacılığı atölyelerinde incelemelerde bulundular.

Gerek Mardin’den gelen kooperatif temsilcileriyle yapılan toplantıda, gerekse Harran’da gerçekleştirilen görüşmelerde, kooperatifler için pazarlama, tanıtım ve kaynak yaratma konularına ilişkin zorluklar öncelikli olarak gündeme geldi. Gerçekleştirilen ziyaretler ve görüşmeler sonucunda, kadın yoğunluklu kooperatiflere ekipman, ürün standadizasyonu ve kalite standartları, kapasite geliştirme, eğitim, pazarlama ve markalaşma alanlarında destek verilmesi, böylece hem Suriyeli hem de Türkiyeli kadınların geçim kaynaklarının arttırılmasının sağlanması konularında görüş birliğine varıldı.