Sosyal Diyalog, Sürdürülebilir Kalkınma ve Çalışma Yaşamının Geleceği Konferansı Ankara’da Yapıldı

ilo-sosyaldiyalog‘Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında gerçekleştirilen ‘Sosyal Diyalog, Sürdürülebilir Kalkınma ve Çalışma Yaşamının Geleceği Konferansı’ 12 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da yapıldı. ÇSGB Bakan Yardımcısı Sayın Yegin, çok sayıda Türk ve yabancı uzman, uluslararası kuruluş ve kamu kurum temsilcileri, işçi, işveren, memur  konfederasyon, sendika başkan, başkan yardımcısı, genel sekreterleri ile medya mensuplarının katıldığı konferansta, ‘sosyal diyalog’, ‘sürdürülebilir kalkınma’ ve ‘çalışma yaşamının geleceği’ masaya yatırıldı.

Konferansın açılışında konuşan ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, güçlü bir sosyal diyalog için uygun mevzuat, güçlü sosyal ortaklar ve siyasi irade gerektiğini kaydetti. Özcan, ‘Etkin ve gerçek bir sosyal diyaloğun oluşması için bu üç hususun da aynı anda var olması gerekiyor.’ diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi’nin endüstri ilişkileri sistemine ve sosyal diyalog anlayışına derinlik katacağına inandığını söyledi. Yegin ‘Sosyal diyalog çalışma hayatının temelini oluşturur.’ dedi.

Açılışta söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder,  ÇSGB’nın sosyal diyalog anlayışının, ‘sosyal taraflarla danışma, işbirliği ve müzakere’ temeline dayandığını ifade etti. Önder, ‘Bakanlığımız, çok ortaklı bir bakanlıktır. Genel Müdürlüğüm süresince çalışma hayatını ilgilendiren konularda sosyal taraflarla işbirliği ve etkin sosyal diyaloga önem vererek, üçlü sosyal diyalog mekanizmalarını etkin kullanmaya, endüstri ilişkileri sisteminin tüm aktörlerinin görüş ve önerilerini almaya özen gösterdim ki; Bakanlığımızın temel bakışı da bu yöndedir.’ dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Müsteşarı François Begeot da, sosyal diyalog ve haklar konusunda ‘kimsenin arkada bırakılmaması gerektiğini’ vurgulayarak, temel hak ve özgürlüklere saygının AB’nın olmazsa olmazları arasında bulunduğunu kaydetti.

Konferans çerçesinde düzenlenen panellerde konuşan konfederasyon temsilcileri ve uzmanlar da, Türkiye’deki uygulamalarda karşılaşılan sorun ve engellerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, uluslararası standartlara ulaşılmasının önemine vurgu yaptılar.

Türkiye’de sosyal diyalogun her seviyede geliştirilmesi amacıyla ILO Türkiye Ofisi Ağustos 2016’da “Çalışma Hayatında Sosyal Diyalogun Geliştirilmesi Projesi”ni başlatmıştır. Proje, bütüncül bir yaklaşım içinde, sosyal ortaklar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile toplum genelinde, tüm seviyelerde, sosyal diyaloga ilişkin farkındalığın artırılmasına öncelik vermektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) ana yararlanıcı olduğu proje kapsamında kamuoyu, işçiler, işverenler ve kamu kurum ve kuruluş çalışanları nihai yararlanıcılar olarak değerlendirilmektedir.

24 ay sürmesi planlanan proje sonucunda, ÇSGB, ilgili kuruluşlar ve sosyal ortakların kapasitelerinin artırılarak çalışma hayatında sosyal diyalogun geliştirilmesi; kurumların ve kamuoyunun örgütlenme özgürlüğü ile sosyal diyalog konusundaki farkındalığının her seviyede artırılması ve gelişmiş sosyal diyalog mekanizmalarına ulaşılması hedeflenmektedir. Proje çerçevesinde söz konusu sonuçlara, geniş kapsamlı, detaylı çok yönlü girişimler, eğitimler, yayınlar ve yoğun bir bilgilendirme çalışmasıyla ulaşılması planlanmıştır.