UNHCR ve Türkiye Barolar Birliği bir mutakabakat zaptı imzaladı

UNHCR Türkiye Temsilci Yardımcısı Paolo Artini ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu mutabakat zaptını imzalıyor. Fotoğraf: UNHCR
Fotoğraf: UNHCR

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Türkiye Barolar Birliği 20 Haziran tarihinde, Türkiye’deki sığınmacı ve mültecilere hukuki yardım sağlamak üzere daha fazla ortaklaşa çalışmak amacıyla UNHCR ve Türkiye Barolar Birliği arasında uzun zamandır süregelen işbirliğine resmiyet kazandıran bir mutabakat zaptı imzaladı.

UNHCR Türkiye Temsilci Yardımcısı Paolo Artini, “Dünya Mülteciler Günü’nde, bugün imzalanan bu mutabakat zaptı, UNHCR ve Türkiye Barolar Birliği arasında uzun yıllardır devam eden verimli işbirliği için önemli bir adım niteliğini taşımaktadır. Hukuki yardım sağlanması, mülteciler için elzem önemdedir ve avukatlar, mültecilere yardım edilmesinde kilit rol oynamaktadır. UNHCR, Barolar Birliği’nin bu alandaki çabalarına katkıda bulunmayı dört gözle bekliyor.” dedi.

Bu mutabakat zaptı çerçevesinde, uluslararası koruma alanında teknik destek sağlanacak. Bu teknik destek, arasında eğitim çalıştayları, seminerler ve yuvarlak masa istişarelerinin de bulunduğu bir dizi etkinliğin hayata geçirilmesi ve diğer ülkelerdeki iyi uygulamaların ve tecrübelerin paylaşımı yoluyla sağlanması planlanıyor. Baroların sunduğu hukuki yardım hizmetlerinin etkin şekilde sağlanmasını güçlendirmeye katkıda bulunmak üzere, bilgi paylaşım mekanizmaları da geliştirilecek. Bu etkinlikler, yasal çerçevenin ve mevcut mevzuatın uygulanmasının güçlendirilmesinin desteklenmesi için ortak olarak yürütülecek.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, “Böyle bir mutabakat zaptının Dünya Mülteciler Günü’nde imzalanıyor olması, haziharda dünyadaki en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülkemiz için özellikle çok büyük önem arz etmektedir. Ülkemizdeki Suriyeli nüfusunun adalete etkin erişimini temin etmek üzere bir bileşeni de barındıran `Türkiye’de Herkes için Adalete Erişim Bağlamında Hukuki Yardım Uygulamalarının İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SILA)` projesi; UTBA İnsan Hakları Merkezi bünyesinde tesis edilmiş olan Mülteci Hakları Çalışma Grubu’muz; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Sığınma konusunda yakın zamanda yeni bir modül başlatmış olan Hukuk Alanında Çalışanlar için İnsan Hakları Eğitimi Programı (HELP) gibi mülteciler konusundaki diğer çabalarımıza ve etkinliklerimize de katkıda bulunacak olan, Birliğimiz ve UNHCR arasındaki işbirliğine istinaden bu mutabakat zaptı aracılığıyla önemli bir adım atılmıştır.” dedi.

Türk yetkilileri tarafından kaydedilmiş olan 2.7 milyonun üzerinde Suriyeli mültecinin yanı sıra UNHCR tarafından kaydedilmiş 75’den fazla uyruğa mensup 270.000 civarında sığınmacı ve mülteciyle; Türkiye şu anda dünyadaki en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. UNHCR, Suriye krizinin başladığı 2011 yılının başından bu yana, kamplarda ve kentsel alanlarda yaşayan mültecilere insani yardım ulaştırarak  Türk yetkililerle yakın destek içerisinde çalışmaktadır.