Adalet Artık Daha “Çocuk Dostu” Olacak

@UNICEF/Türkiye-2014/Üstün
@UNICEF/Türkiye-2014/Üstün

Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı ile Türkiye Adalet Akademisi; Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve UNICEF tarafından desteklenen “Çocuklar için Adalet” projesinin sonuçlarını, 26 Kasım tarihinde üç yıla yakın yoğun bir çalışmanın ardından kamuoyuna açıkladı.

Toplantıya; Adalet Bakanı ve HSYK Başkanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Bela Szombati, UNICEF Türkiye Temsilci Vekili Lieke van de Wiel, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) Başkan Vekili Emine Döğer ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım katıldı.

“3.15 milyon Euro’luk maddi kaynakla çocuk haklarının korunmasına yönelik olarak; çocuklar için adil yargılanma hakkının sağlanması, çocuk koruma alanında farklı kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonun daha da güçlendirilmesi, ikincil mağduriyetlerinin önlenmesi ve özgürlükten yoksun bırakmanın son çare olması ilkeleri çalışmalar yapıldı.

Çocuk mağdurların, şahitlerin ya da şüphelilerin ifadelerinin, birçok yetkili tarafından defalarca alınmadan,  yalnızca bir kez verildiği, Türkiye çapında 26 adliyede 31 “Çocukla Adli Görüşme Odası” pilot uygulama olarak hayata geçirildi. 2000’e yakın çalışan, çocuk koruma yönetmelikleri ve ilgili hizmetlerin en iyi şekilde uygulanabilmesi amacıyla hazırlanan uzmanlaşma ve vaka temelli hizmet öncesi/içi müfredat programları ile uzmanlaştı.

Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi (BİSİS) uygulaması yaygınlaştırıldı koşullu salıverme sisteminin güçlendirilmesi için çalışmalar yapıldı.

Ayrıca, çocuk destek merkezlerinde kalan çocukların ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek için ANKA Psikososyal Destek Programı oluşturuldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam yaptığı konuşmada “Bu proje kapsamında Bakanlığımıza bünyesinde hizmet sunmakta olan suç mağduru, suça sürüklenen, madde bağımlısı ve sokakta yaşayan çocukların rehabilite edildiği  Çocuk Destek Merkezleri için Psikososyal destek ve müdahale programı geliştirilmiştir. Anka ismini verdiğimiz program ile rehabilitasyon uygulamalarımız  daha başarılı ve etkili olacak, çocuklarımız Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğacaktır” dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Bela Szombatide bir konuşma yaptı. Szombati, “Bu projenin, adalet sisteminde çocuk haklarının daha iyi korunması için önemli bir katkı yaptığına inanıyoruz. Ayrıca; söz konusu proje, yargı ile sosyal hizmetler arasındaki bağları güçlendirmiştir. Böylece, daha çocuk dostu bir adalet sisteminin kurulması için yenilikçi ve çok paydaşlı bir yaklaşımın geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.” dedi.

Bu proje ile 2005 tarihli Çocuk Koruma Kanunu’nun ortak çaba ve başarı ürünü bir mihenk taşı olduğunu belirtenUNICEF Türkiye Temsilci Vekili Lieke van de Wiel ise yaptığı konuşmada şu bilgileri verdi: “Kanun, Türkiye toplumunun özellikle yargı konusunda çocuklara yaklaşımını değiştirdi.  Aynı zamanda, araştırma, eğitim, saha çalışmaları gibi son 3 yılın tüm faaliyetleri gösterdi ki bu yasal çerçeve, sistemi daha çocuk odaklı, arabuluculuk ve koşullu salıverme gibi gelecek vaat eden yeni yaklaşımlara daha açık ve daha verimli  olması için güçlendirebilir de.  Yani projemiz sonlansa da paydaşlarımızla çocuklarla ve çocuklar için ortak çalışmalarımız sürüyor.”

Proje İle Neler Yapıldı?

  • Adliye Çocuk Görüşme Odaları standartları hazırlandı ve bir oda Ankara’da kuruldu. 2015 Şubat ayı itibariyle 23 il ve 26 adliyede 30 oda daha açılacak.
  • Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi (BİSİS)  yaygınlaştırıldı ve 20 pilot ilden yaklaşık 600 çalışan eğitim aldı.
  • ANKA Çocuk Destek Programı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Türkiye’deki tüm Çocuk Destek Merkezleri’nde hayata geçirildi.
  • Ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından Türkiye’de çocuk adalet sisteminin durumu, koruyucu ve destekleyici tedbirler, savcılık çocuk büroları ve kamusal vesayet ile ilgili araştırma tamamlandı.  İlk bulgular ve öneriler “Çocuklar için Adalet” hakkında ulusal bir sempozyumla paylaşıldı ve raporu basıldı.
  • Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi tüm illerle paylaşıldı ve şu anda tüm ülkede hâkimler tarafından çocuklar hakkında koruma ve destek tedbirlerinin sonuçları ve etkileri izlenebiliyor.
  • Çocuk adalet sistemi üzerinde uzmanlaşmış hizmet içi ve öncesi eğitim programlarından 800 civarında adalet çalışanı yararlandı ve Türkiye Adalet Akademisi ile Adalet Bakanlığı’nın eğitim müfredatına dâhil edildi.
  • Hükümlü çocuklar için koşullu salıverme konusunda yeni araçlar hazırlandı.