Ban barışçıl bir gelecek için herkesi hoşgörüyü gönülden benimseye çağırdı

 

29358Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon hızlı ve şaşırtıcı şekilde bir değişim yaşanan günümüzde hoşgörüye daha önce olmadığı kadar çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

16 Kasım Uluslararası Hoşgörü Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında küresel bir dönüşüm döneminden geçildiğini, yeni güç ve ekonomik dinamizm merkezlerinin ortaya çıktığını belirten Ban, teknoloji sayesinde toplumların daha da yakınlaştığını, kültürel etkileşimin derinleştiğini, ancak bütün bu gelişmelerin hoşgörünün arttığı anlamına gelmediğini söyledi. Ban, “Çok kültürlü toplumların sayısı büyüyor, ama hoşgörüsüzlük bir çok yerde artış gösteriyor” dedi.

Dünyanın dört bir yanında ülkelerin ve toplumların derin ve süreğen ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlar yaşıdığını hatırlatan Ban, yoksulluk, açlık ve hastalıkların kabul edilemez seviyelerde bulunduğunu, iklim değişikliğinin artan etkilerinin her yerde kendisini gösterdiğini, çatışmalar ve toplumsal gerginliklerin her yerde ortaya çıkabildiğini söyledi. Ban, “Her gün milyonlarca insan şiddet ve göçe zorlanma tehtidi altında yaşıyor” dedi.

Bu birbiri ile bağlantılı ve çok yönlü sorunların birbirlerinden ayrılarak çözülmesinin mümkün olmadığını belirten Genel Sekreter, “Milletler ve kültürler topluluğu olarak ilerleyebilmemizin yegane yolu ortak bir kaderi paylaştığımız bilinciyle insanlar arasındaki dayanışmayı önplana çıkarmaktır. İşte bu nedenle hoşgörü çok önemlidir” dedi.

“Hoşgörü edilgen bir durum değildir. Özellikle anlaşmazlıkların yaşandığı ortamlarda karşılıklı anlayış ve saygı temelinde karşıdaki kişiye erişmek için etken bir tercih yapılmasını gerektirir” diyen Ban, hoşgörünün farklılıklarımızın gücümüz olduğu, yaratıcılığımızın gelişmesi ve toplumlarımızın kendilerini yenileyebilmeleri anlamına geldiğini ifade etti.

Ban, “Hoşgörü öğrenilebilir ve mutlaka öğrenilmelidir. Kız ve erkek öğrencilere sadece birlikte nasıl yaşayacaklarını değil, küresel birer vatandaş olarak birlikte nasıl hareket edeceklerini öğretmemiz gerekir. Hoşgörüyü, kültürlerarası anlayışı ve saygıyı parlamentolardan çocuk parklarına kadar her yerde destekleyerek geliştirebiliriz. Artan eşitsizliklerin çaresine bakmalı ve cinsiyet, engellilik, cinsel tercih, etnik köken veya dini inanç kaynaklı sosyal dışlamayı reddetmeliyiz” dedi.

“Hoşgörü barış ve uzlaşının en güçlü temelini oluşturur” diyen Ban, hoşgörüye, hızlı ve şaşırtıcı şekilde bir değişim yaşanan günümüzde daha önce olmadığı kadar çok ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Ban, “Uluslararası Hoşgörü Gününde ülkeleri ve camia liderlerini, ayrıca, hem geleneksel hem de sosyal medya aracılığıyla kamu oyu yaratılmasına katkıda bulunan herkesi barışçıl ve sürdürülebilir bir gelecek için çıktığımız ortak yolculukta hoşgörüyü gönülden benimsemeye çağırıyorum” diyerek son verdi.