Ban: Hedefimiz herkes için refahın sağlanması olmalı

yoksullukBirleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, “Bugün, aşırı yoksullukla mücadele üzerinde birlikte düşüneceğimizi, karar vereceğimizi ve birlikte faaliyete geçeceğimizi ve kimseyi dışarıda bırakmayacak şekilde planlamamızı yapacağımızı taahhüt ettiğimiz bir gün” dedi.

Ban, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında, Binyıl Kalkınma Hedefleri kapsamında aşırı yoksulluk içindeki insan sayısının belirlenen süreden önce iki kat azaltıldığını, 1990 ile 2010 yılları arasında en az 700 milyon insanın aşırı yoksulluk kapanından kurtulduğunu belirtti.

Bu büyük başarıya rağmen kalkınmakta olan ülkelerde her beş kişiden biri, bir diğer deyişle 1,22 milyar insanın günde 1,25 ABD Doları, 2,4 milyar insanın ise günde 2 ABD Doları gelirle yaşamak zorunda olduğunu belirten Genel Sekreter, küresel mali krizin başlangıcından bu yana eşitsizliklerin daha da büyüdüğünü belirtti. Günde 1,25 ABD Doları ya da daha düşük bir gelirle geçinmek zorunda kalan kesimler aşırı yoksul olarak tanımlanıyor.

Ban, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik açık adaletsizliğin, ilerlemenin anahtarlarından biri olan kalkınma çabalarının karşısına engel olarak çıktığını ifade etti.

Toplumlarda zenginler ile yoksullar arasındaki uçurumun artmasının toplumların dokusuna zarar verebileceğini ve istikrarsızlığa yol açabileceğini belirten Ban, “Yoksulluğun tesir ettiği yerde insanlar da ilerleme sağlayamaz. Yoksulluğun zorladığı hayatlar genelde acımasız ve kısa olur” dedi.

Ban, “2015 sonrası kalkınma gündemini belirleme ve iklim değişikliği ile mücadele çabalarının sürdüğü bir dönemde en önemli sorumluluğumuzu unutmayalım: yoksulluğun tüm şekillerinin yok edilmesi” ifadelerini kullandı.

Ban, ayrıca, yoksulluk içinde yaşayan insanların marjinalleştirilmemesi gerektiğini de vurguladı. Ban, “Onların bilgi ve perspektifleri anlamlı ve kalıcı bir çözüm bulunması için hayati önem taşıyor” dedi.

Üye devletleri ve tüm ortaklarını yoksullukla mücadele ve sürdürülebilir, barışçı, refah ve eşitlikçi bir geleceğin inşası için kararlılıkla harekete geçmeye çağıran Ban, mesajına “Hedefimiz, sadece küçük bir kesim için değil herkes için refahın sağlanması olmalı” diyerek son verdi.