Ban: Mutluluk ve refah herkesin hakkı

20mart

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, mutluluk ve refahın, sürdürülebilir kalkınma alanında yürütülen uluslararası görüşmelerin ve arzuladığımız geleceğin ikiz kavramları olarak kabul gördüğünü söyledi.

Ban, 20 Mart Dünya Mutluluk Günü vesilesiyle yayınladığı mesajında, birçok ülkenin, bu kavramları sadece sözde kalmaması, gerçek anlamda hayata geçirilmesi için yasalarının ve politikalarının bir parçası haline getirdiğini söyledi. Ban, ”Bu yöndeki olumlu uygulamalar, diğer ülkelere de ilham kaynağı oluyor ve refah için sadece milli gelirin artmasının yeterli olmadığı, yaşam kalitesinin daha geniş kitlelere ulaşmasının ölçülebilir bir şekilde sağlanmasının gerektiği görüşünün evrensel bir uygulamaya dönüşmesine katkı sağlıyor” dedi.

”Mutluluk farklı kişiler için farklı anlamlar taşıyabilir” diyen Ban, ancak, mutluluğun, bir çok insanı etkileyen ihtilafların, yoksulluğun ve diğer olumsuz koşulların sonlandırılması anlamına geldiğinde herkesin mutabık kalacağına inandığını söyledi.

”Mutluluk bir lüks değildir. Mutluluk tüm insanlığın derinden arzuladığı bir durumdur” vurgusu yapan Genel Sekreter, ”Hiç kimse mutluluktan mahrum bırakılmamalı ve herkes mutlu olabilmelidir. Bu amaç, barış, adalet, insan hakları, sosyal gelişme ve iyi yaşam koşullarını güçlendirmeye söz veren Birleşmiş Milletler Antlaşmasında da yerini alıyor” dedi.

Ban, ”Artık verilen bu sözü, yoksulluğu yok etmek, sosyal içermeyi ve kültürler arası uyumu geliştirmek, insan onuruna uygun gelire sahip olmak, çevreyi korumak ve iyi yönetim için gerekli kurumları teşkil etmek yoluyla hayata geçirme zamanı gelmiştir. Bunlar insanların mutluluğunun ve refahının temelini oluşturur” diyerek mesajına son verdi.