Ban: Ormanlar gezegenimizin akciğeri

Fotoğraf: Atakan Baykal
Fotoğraf: Atakan Baykal

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, gezegenimizin akciğerlerini teşkil eden ormanların karaların üçte birini kapladığını ve karada mevcut biyoçeşitliliğin yüzde 80’ini barındırdığını söyledi.
Ban, 21 Mart Uluslararası Orman Günü kapsamında yaptığı açıklamada, yoksulluğun ortadan kaldırılmasından gıda güvenliğine, iklim değişikliğine uyumdan etkilerinin hafifletilmesine ve afet risklerinin azaltılmasına kadar bir çok alanda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için aşılması şart olan sorunların çözümünde de ormanların hayati rol oynadığını belirtti.

Ban, tahmini rakamlara göre dünya genelinde 1,6 milyar insanın gıda, yakıt, barınma ihtiyaçlarını ve gelirlerini ormanlardan sağladığını, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün belirlemelerine göre insanların yüzde 65 ila 80’inin tedavisinde de ormanlardan elde edilen ilaçların kullanıldığını ifade etti.

Ormanların sadece dünyanın yoksul kesimi için güvenli bir ekonomik ağ oluşturmakla kalmadığını, ekonominin tüm sektörlerini kapsadığını belirten Ban, “Odun üretimi, ağaç işleme, kağıt hamuru ve kağıt sanayileri küresel Gayri Safi Hasılanın yüzde birini teşkil ediyor. Sağladıkları su, barınma ve ilaç gibi diğer nimetler ile birlikte ormanların küresel Gayri Safi Hasılaya katkısı yüzde iki-üçe çıkıyor. Ormanlar, tarım, sanayi, enerji ve evlerde kullanım için gerekli olan tatlı suyun da dörtte üçünü üretiyor” dedi.

Uluslararası Orman Gününün, her tür ormanın ve ağacın ekonomik, sosyal, çevre ve kültürel refah için taşıdığı önemin vurgulanmasına adandığını belirten Ban, bu yolla oluşan farkındalığın somut icraatlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Ban, “2015 sonrası kalkınma gündemini belirlemek üzere çalışılan bir dönemde gelin ormanların taşıdığı hayati rolü kabul edelim, ve ekosistemin olmazsa olmazı olan ormanların korunması ve sürdürülebilir şekilde yönetimi için birlikte çalışacağımıza söz verelim” dedi.

Uluslararası Orman Günü kapsamında BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) de çeşitli etkinlikler düzenledi. FAO, bu özel günü ormanların izlenme-değerlendirilmesinin öneminin vurgulandığı ve FAO’nun küresel uzaktan ölçme araştırmasının sonuçlarının paylaşılacağı bir seminerle Roma’daki genel merkezinde kutladı.

.