Ban: Zengin ve yoksul arasındaki fark büyüyor

Fotoğraf: Yavuz Sarıyıldız, "Odun Kömürünün Dumanı".
Fotoğraf: Yavuz Sarıyıldız, “Odun Kömürünün Dumanı”. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, dünyanın dört bir yanında, en yoksul kesim ile en zengin kesim arasında büyük bir gelir farkı olduğunu bu farkın da giderek arttığını söyledi. Ban, 20 Şubat Dünya Sosyal Adalet Günü vesilesiyle yayınladığı mesajında, bu durumun sadece ülkeler arasında görülmediğini, en refah ülkeler de dahil olmak üzere her ülkede ortaya çıktığını belirtti.

“Dünya Sosyal Adalet Günü herkes için fırsat eşitliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik küresel dayanışmanın önemini vurgulamak üzere kutlanıyor” diyen Ban, bir kişinin nerede doğduğunun, nerede yaşadığının, cinsiyeti ve etnik kökeninin gelir seviyesini veya kaliteli eğitim, temel sağlık hizmetlerinden yararlanma, insan onuruna yakışır iş imkanlarına ulaşma hakkını, barınma hakkını, içme suyuna erişim hakkını, siyasi yaşama katılma hakkını ya da korkulardan ve fiziksel şiddetten uzak yaşama hakkını belirleyici olmaması gerektiğini vurguladı.

Eşitsizlikler arttıkça, toplumların sosyal yapısının zorlandığını ve hasar gördüğünü belirten Ban, bu durumun da genellikle ekonomik gerilemeye ve sosyal belirsizliklere ve hatta asayişin bozulmasına yol açtığını söyledi. Genel Sekreter, “Dünyanın dört bir yanında görülen çatışmaların nedenini genellikle derin eşitsizlikler, ayrımcılık ve yaygın yoksulluk oluşturuyor” dedi.

Eşitsizliklerin kader olmaktan çıkarılabileceğini belirten Ban, “Ortak hedefimiz, kalkınma ve insan onurunun önündeki bu ürkütücü engeli kaldırmaya yönelik uygun adımları atmak olmalıdır” dedi.

Ban, “Tecrübelerimiz bize ekonomik kalkınmanın tek başına yeterli olmadığını gösteriyor. Bireyleri insan onuruna yakışır işler aracılığıyla güçlendirmek, insanları sosyal koruma sağlayarak desteklemek, yoksulların ve marjinalleştirilmiş grupların seslerinin duyulmasını sağlanmak için mutlaka daha fazlasını yapmalıyız” dedi.

Ban, “Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşma çabalarımızı sürdürdüğümüz, 2015 sonrası kalkınma gündemini belirlediğimiz bir dönemde gelin, sosyal adaleti, herkes için eşitlikçi ve sürdürülebilir kalkınma amacımızın merkezi haline getirelim” diyerek mesajına son verdi.