UNHCR: Bir milyon mülteci ve göçmen 2015 yılında Avrupa’ya ulaştı

UNHCRBM Mülteci Örgütü, UNHCR ve Uluslararası Göç Örgütü, IOM’nin tahminlerine göre; zulüm, çatışma ve fakirlik 2015 yılı içinde şimdiye dek görülmemiş sayıda, 1 milyon insanı Avrupa’ya kaçmak zorunda bıraktı.

UNHCR’nin elindeki rakamlara göre, 21 Aralık itibarıyla yaklaşık 972.500 kişi Akdeniz’i geçti. Buna ek olarak, IOM 34.000’den fazla kişinin Türkiye’den Bulgaristan ve Yunanistan’a kara yoluyla geçtiğini tahmin ediyor.

Savaş ve çatışma sebebiyle yerinden edilmiş insan sayısı, eski Yugoslavya’da birçok çatışmanın patlak verdiği 1990’lardan bu yana Batı ve Orta Avrupa’da görülen en yüksek sayı.

Bu yıl Akdeniz’i geçen her iki kişiden biri, yani yarım milyon insan, ülkelerindeki savaştan kaçan Suriyelilerdi. Akdeniz’i geçenlerin yüzde 20’si Afgan, yüzde 7’si ise Iraklıydı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri António Guterres, “Yabancı karşıtı duygular bazı çevrelerde tırmanırken, mülteci ve göçmenlerin yaşadıkları toplumlara yaptıkları olumlu katkıların farkında olmak ve aynı zamanda hayatları korumak, insan haklarını savunmak ve hoşgörü ve çeşitliği yüceltmek olan Avrupa’nın temel değerlerini gözetmek de önemlidir.” dedi.

Cenevre’deki Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü William Lacy Swing ise, “Göçün kaçınılmaz olduğunu biliyoruz, göç gereklidir ve istenilmektedir.” diye ekledi. William Lacy Swing sözlerine “Fakat gelenleri ya da bu yıl kaybolduğu veya boğulduğu bildirilen yaklaşık 4000 kişiyi saymak yeterli değildir. Harekete geçmemiz de gerekiyor. Göç, hem göçmenlerin kendileri hem de yeni evleri olacak ülkeler için yasal, güvenli ve emniyetli olmalıdır.” diyerek devam etti.

800.000’den fazla mülteci ve göçmen, Ege Denizi üzerinden Türkiye’den Yunanistan’a geçti. Bu sayı, bu yıl düzensiz olarak Avrupa’ya ulaşan insanların yüzde 80’ine karşılık geliyor. Aynı zamanda, 2014 yılında 170.000 olan Kuzey Afrika’dan İtalya’ya geçen insan sayısı da az bir düşüş kaydederek, 2015 yılında 150.000 oldu.

Akdeniz’i geçen insanların sayısı, giderek artarak Ocak ayında yaklaşık 5500 iken, Ekim ayında herhangi bir ayda kaydedilen en yüksek sayıya ulaşarak 221.000’e çıktı. 3600’den fazla insan hayatını kaybetti ya da kayboldu.

On binlerce insanın Yunanistan’dan, Batı Balkanlar boyunca kuzeye doğru hareket etmesi ve farklı sınırlarda durdurulmasıyla sonuçlanan ilk görülen kaotik tepkinin ardından, daha koordineli bir Avrupa müdahalesi şekil bulmaya başlıyor.

UNHCR, Avrupa’nın çabalarını desteklemek ve tamamlamak için bir acil durum müdahalesi ortaya koydu. 600’den fazla acil durum çalışanı ve kaynaklar, 20’den farklı yere sevk edilmiş olup hayat kurtaran yardım ve koruma sağlıyor ve özellikle de refakatsiz çocuklar ve aile reisinin kadın olduğu haneler gibi özel ihtiyaçları olan mülteciler için insan hakları ve sığınmaya erişimin sağlanması için savunuculuk yapıyor.

Yine de giriş noktalarında gerekli olan karşılama kapasitesini güçlendirmek, her gün ulaşan insanlar için insana yarışır ve etkin konaklama, yardım, kayıt imkanları sunmanın yanı sıra koruma ihtiyacı içinde olup Avrupa Birliği ülkeleri arasında yeniden yerleştirilmesi gereken insanların ve mültecilere tanınan korumaya tabi olmayıp kendileri için etkin ve insan onuruna yaraşır geri dönüş mekanizmalarının tesis edilmesi gereken kişilerin tespit edilmesi için taramaya olanak sağlamak üzere daha fazlasının yapılmasına ihtiyaç vardır.

UNHCR, aynı zamanda, daha fazla üçüncü ülkeye yerleştirme ve insani kabul programları, daha esnek vize düzenlemeleri, daha fazla sayıda özel sponsorluk programları ve diğer imkanlar aracılığıyla mültecilerin güvenliğe erişmesi için güvenli ve düzenli yollar tesis edilmesi yönündeki çağrısını sürdüyor.