Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü Kamal Malhotra’nın Dünya Aids Günü mesajı

BMMK Kamal malhotra (Fotoğraf: Nezih Tavlaş)
BMMK Kamal Malhotra (Fotoğraf: Nezih Tavlaş)

1 Aralık Dünya AIDS Günü’nde bir kez daha AIDS’ten dolayı hayatını kaybedenleri anıyoruz. Bununla birlikte başarılı önleme faaliyetleri ve ilaçlar sayesinde dünyanın birçok yerinde elde edilen sonuçları da kutluyoruz. 2012 sonu itibariyle 35,3 milyon kişinin HIV ile yaşadığı tahmin edilirken yıllık yeni vaka sayılarında 2001’den bu yana yüzde 33, ölüm oranın en üst seviyede görüldüğü 2005 yılından bu yana yüzde 30 azalma kaydedildi. 2012’de 2,3 milyon kişi HIV’e yakalandı ve 1,6 milyon kişi HIV/AIDS ile ilişkili hastalıklardan hayatını kaybetti.

Kaydedilen başarılarla birlikte bazı bölge ve ülkeler küresel HIV hedef ve taahhütlerine ulaşmaya uzak kaldılar. Yeni HIV vakaları Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde 2006’dan bu yana yüzde 13 arttı. Orta Doğu ve Kuzey Avrupa bölgesinde yeni HIV vakaları 2001’den bu yana ikiye katlandı. Sahra-altı Afrika’da ise yeni vaka sayısı, yılda 1,6 milyon gibi hala yüksek bir seviyede.

Türkiye’de HIV yaygınlığı düşük düzeyde. Bununla birlikte yeni vaka sayıları artıyor. Türkiye, HIV salgını henüz sınırlı düzeyde olduğu için, gereken önlemleri alarak yayılımın engellenebilmesi açısından şanslı bir ülke. HIV’siz bir nesil yetiştirmek elimizde.

Birleşmiş Milletler olarak “Sıfır Yeni HIV vakası, Sıfır HIV/AIDS Ölümü, Sıfır Ayrımcılık” hedeflerini benimsiyoruz. Etkili programların yanında HIV ile yaşayanlar onurlu bir yaşam sürdürme şansına sahip oldukları ölçüde AIDS ile mücadelede başarılı olabileceğimizi biliyoruz.