BM 2014’ü Aile Çiftçiliği Yılı ilan etti

 

large_14607Birleşmiş Milletler, aile çiftçiliğinin, açlık ve yoksullukla mücadele ve doğal kaynakların korunması açısından öneminin vurgulanması amacıyla 2014’ü Uluslararası Aile Çiftçiliği yılı olarak kutlayacak.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 500 milyonun üzerinde aile çiftçilikle geçimini sağlıyor. Bu ailelerin ürettikleri ürünler milyarlarca insanın gıda ihtiyacının karşılanmasını sağlıyor. Kalkınmakta olan ülkelerin pek çoğunda tarım üretiminin yüzde 80’i aile çiftçiliği sayesinde gerçekleştiriliyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Başkanı José Graziano da Silva konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada aile çiftçiliğinin önemine vurgu yapıyor.

Silva, 2014’ü Aile Çiftçiliği Uluslararası Yılı ilan ederek “Çiftçi Ailelerin, hem gıda güvenliğinin sağlanması hem de doğal kaynakların korunması” açısından taşıdığı öneme vurgu yapıldığını söylüyor.

Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı

Gıda güvenliği sorunları yaşayan dünya nüfusunun yüzde 70’den fazlası Afrika, Asya, Latin Amerika ve Yakın Doğu’nun kırsal kesiminde yaşıyor. Bu gruptakiler de genellikle doğal kaynaklara ulaşımda zorluk çeken, tarım politikalarından ve teknolojiden faydalanamayan çiftçi ailelerden oluşuyor.

BM yetkililerinin bildirdiğine göre, gerekli destek sağlandığında, söz konusu çiftçilerin üretim kapasitelerini hızla arttırdıkları görülüyor.

Aile çiftçiliği ile uğraşanlar, hem yerel ticaret ağlarının hem de kültürün bir parçası olduklarından, gelirlerinin büyük bölümünü yerel ve bölgesel pazarlarda harcayarak hem tarım hem de tarım dışı alanlarda istihdam yaratılmasına da katkı sağlıyor.

Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı aracılığıyla çiftçi ailelerin ve küçük çiftçilerin öneminin vurgulanması ve bu kesimin küresel açlık ve yoksullukla mücadele, gıda ve beslenme güvenliğinin sağlanması, gelir kaynaklarının artırılması, doğal kaynakların ve çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın tesisi gibi hayati konulardaki katkılarının uluslararası topluluğun dikkatine getirilmesi amaçlanıyor.

Aile Çiftçiliği Yılı boyunca ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte yapılacak etkinliklerle küçük çiftçilerin karşı karşıya kaldığı sorunlar masaya yatırılacak ve aile çiftçiliği ile uğraşan kesimlere en etkin yardım yollarının belirlenmesi için adımlar atılacak.

Aile çiftçiliği nedir?

Aile tarafından tarım ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen faailyelerin tamamı aile çiftçiliği olarak tanımlanıyor. Bu faaliyetlerin kırsal kalkınmaya da önemli etkileri bulunuyor. Aile çiftçiliği, tüm aile fertlerinin katılımıyla tarım, ormancılık, balıkçılık ve su ürünleri alanlarındaki faaliyetleri ifade ediyor.

Hem kalkınmakta olan hem de kalkınmış ülkelerde aile çiftçiliği gıda üretimi alanında en yaygın olarak görülen yapıyı oluşturuyor.

Ulusal seviyede aile çiftçiliğinin geliştirilmesi için gereken öncelikli unsurlar BM tarafından şöyle sıralanıyor: tarım ile ilgili ekolojik koşullar ve toprak özellikleri; ilgili politikalar; pazarlara erişim; tarım alanlarına ve doğal kaynaklara erişim; teknoloji ve diğer hizmetlere erişim; mali kaynaklara erişim; demografik yapı; ekonomik ve sosyo-kültürel koşullar; mesleki eğitim.

Aile çiftçiliği neden önemli?

Aile çiftçileri ve küçük çiftçiler küresel gıda güvenliği açısından çok önemli bir yere sahip bulunuyor.

Aile çiftçiliği geleneksel gıda ürünlerinin korunmasına yardımcı oluyor, dengeli beslenme için imkan sağlıyor ve küresel tarımsal biyoçeşitliğinin korunmasına katkıda bulunuyor, kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılmasında önemli rol oynuyor.

Aile çiftçiliği, sosyal politikalarla desteklendiği takdirde yerel ekonomilerin canlanması için de bir fırsat teşkil ediyor.