BM Genel Sekreteri: 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi yoksulluğu ortadan kaldırmak için tarihi bir fırsat

2015
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, yeni 2015 sonrası kalkınma gündemi ile aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmak ve herkes için sürdürülebilirlik ve eşitliği sağlamak adına dünyanın tarihi bir fırsat elde ettiğini söyledi.

Genel Sekreter, 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Üst Düzey Paneli’nin raporunu aldıktan sonra Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, “Tarihi bir yolculuğun başındayız” dedi. Üst Düzey Panelin raporu Bin Yıl Kalkınma Hedefleri sürecinde tamamlanamayan konular ile ilgili bir yol haritası sunuyor. Bu konular arasında örneğin dürüst, hesap verebilir ve insanların ihtiyaçlarına karşılık veren kurumlar kurmak var.

Ban Ki-moon konuşmasında, “2015 sonrası süreci uluslararası kalkınmada yeni bir çağın başlaması için bir fırsattır – öyle bir çağ ki aşırı yoksulluk ortadan kalkacak, bu çağ herkes için refah içinde, sürdürülebilir, eşit ve onurlu bir dünyaya doğru bize rehberlik edecektir” ifadelerini kullandı.

Yeni bir Küresel Ortaklık: Sürdürülebilir Kalkınma Yoluyla Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak ve Ekonomileri Dönüştürmek başlığını taşıyan rapor 2030 yılına kadar aşırı yosulluğu ortadan kaldırmak ve sürdürülebilir kalkınma sözünü yerine getirmek için evrensel bir gündemi ortaya koyuyor. Rapor yeni kalkınma gündeminin evrensel olması gerektiğinin altını çiziyor.

Genel Sekreter’e 30 Mayıs tarihinde 27 üyeli Üst Düzey Panel’in eş başkanlarından Endonezyalı Susilo Bama-bang Yudhoyono tarafından sunulan rapor, yeni 2015 sonrası hedeflerinin başlıca beş dönüşümü sağlayacağını belirtiyor. Bunlar, aşırı yosulluğu “azaltmak”tan hiç kimseyi geride bırakmamak hedefine gitmek; sürdürülebilir kalkınmayı kalkınma gündeminin merkezine yerleştirilmek, ekonomileri herkesi dahil eden büyümeyi sağlayacak şekilde dönüştürmek, herkese açık olan, iyi yönetişim ve barış içinde toplumlar sağlayan hesap verebilir kurumlar kurmak ve işbirliği, eşitlik ve insan haklarına dayalı yeni bir küresel ortaklık oluşturmak.

Genel Sekreter bu dönüşümsel yol haritasını övdü ve sürdürülebilirliğin sadece çevresel bir konu olmadığını ancak Rio +20 Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda da üzerinde anlaşıldığı gibi kalkınmanın ekonomik, toplumsal ve çevresel boyutlarını entegre eden bir yaklaşım olması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler tarafından 2000 yılında düzenlenen Bin Yıl Zirvesine katılan tüm ülkeler tarafından kabul edilen hedefler kapsamında 2015 yılına kadar aşırı yoksulluk ve açlığın yok edilmesi, herkesin en az ilkokul eğitimi alması, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınların konumlarının güçlendirilmesi, çocuk ölümlerinin azaltılması, anne sağlığının iyileştirilmesi, HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele edilmesi, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, kalkınma için küresel ortaklığın geliştirilmesi amaçlanmıştı. Bunlar, Bin Yıl Kalkınma Hedeflerini oluşturmuştu.

Binyıl Kalkınma Hedefleri 2015 yılı hedefine yaklaşırken, Birleşmiş Milletler 2015 sonrası dönem için kalkınma hedeflerini belirlemek üzere küresel bir süreç başlattı. Dünyanın dört bir yanında, hükümetler, sivil toplum, özel sektör, üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla birlikte Türkiye’nin de aralarında olduğu seçilmiş ülkelerde yoğun bir istişare süreci yürütüldü.

Genel Sekreter bu amaçla cesur ve uygulanabilir bir 2015 sonrası kalkınma gündemi oluşturulmasında önerilerde bulunması için Seçkin Kişiler Üst Düzey Panelini teşkil etmişti. Panelde Türkiye’yi Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş temsil etti.

Eylül ayında çalışmalarına başlayan Panel 121 ülkede 5 binin üzerinde sivil toplum kuruluşu, ayrıca hükümetler, yerel yetikilier, akademisyenler, bilimsel topluluklar ve özel sektörle iştişarelerde bulundu.

Genel Sekreter Ban, Panel’in kendisine sunduğu rapora dayalı olarak Eylül ayında Genel Kurul’a kendi 2015 sonrası kalkınma gündemi raporunu sunacak.

Fotoğraf: Genel Sekreter Ban Ki-moon 2015 Sonrası Kalkınkam Gündemi
Üst Düzey Paneli’nin raporunu Panelin eş başkanı Susilo Bambang’dan alıyor.
BM/Mark Garten