BM Irk Ayrımcılığının Sonlandırılması Komitesi periyodik inceleme kapsamında Türkiye’yi ele aldı

unhrBirleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Sonlandırılması Komitesi, (CERD) 3-4 Aralık tarihlerinde Cenevre’de düzenlenen oturumlarda Türkiye dahil altı ülkenin söz konusu alanda sağladığı ilerlemeler hakkında bilgi aldı. Söz konusu oturumlar internet üzerinden de canlı olarak izlenebildi.

Türkiye, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Sonlandırılması Uluslararası Sözleşmesine taraf olan 177 ülkeden biri. Söz konusu sözleşmeye taraf ülkeler belli aralıklarla 18 bağımsız uluslararası uzmandan oluşan komiteye rapor sunuyor.

Komite ile Türk Hükümeti heyeti arasındaki görüşmeler 3 Aralık’ta Türkiye saati ile 17.00-20.00 arasında, 4 Aralık tarihinde ise 12.00-15.00 arasında Cenevre’de Palais Wilson binasında gerçekleşti. Toplantılar www.treatybodywebcast.org internet adresinden canlı olarak izlenebildi.

Irk ayrımcılığı ile mücadele ve eşitlik ile ilgili yasalar konusundaki ilerleme; nefret suçlarının ve ayrımcılığın önlenmesi; Romanlar dahil azınlıkların ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan yararlanması; anadil; etnik azınlıkların kamusal, siyasal ve diğer seçimle iş başına gelinen alanlarda temsilleri; sığınma başvuruları konusunda bir sistem oluşturulması, sığınmacılar ve mültecilerin ırk ayrımcılığından  korunmasına yönelik önlemler toplantıda ele alındı.

Türkiye hakkındaki rapor ile ilgili daha fazla bilgiye:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=998&Lang=en adresinden ulaşabilirsiniz.

Komite, aynı dönemde Türkiye’nin yanı sıra Vatikan, Litvanya, Mısır, Slovenya ve Moğolistan’ın da Her Türlü Irk Ayrımcılığının Sonlandırılması Uluslararası Sözleşmesi konusunda sağladıkları ilerlemeyi inceleme altına aldı.

Türkiye ve diğer ülkelerle ilgili komite raporu http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=998&Lang=en internet adresinde yayınlandı

Her Türlü Irk Ayrımcılığının Sonlandırılması Uluslararası Sözleşmesine BM Genel Kurulu tarafından 21 Aralık 1965 tarihinde kabul edildi. Sözleşmenin 50. Yıldönümü hakkında bilgiye http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/50/Pages/Icerd50.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.

Her Türlü Irk Ayrımcılığının Sonlandırılması Uluslararası Sözleşmesi Komitesi hakkında daha fazla bilgi için http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspxadresini ziyaret ediniz.