BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Özel Sektör Temsilcilerini Barış İçin İş Dünyası toplantısında bir araya getirdi

gctUN Global Compact Türkiye Ulusal Ağı (Global Compact Türkiye), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye (UNDP Türkiye) ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, (MTSO) 1 Nisan 2014 tarihinde Mersin’de Barış İçin İş Dünyası girişiminin Akdeniz Bölgesi Resmi Tanıtımını gerçekleştirdi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın Barış İçin İş Dünyası girişimine bölgede desteğini beyan eden ilk ticaret odalarından biri olduğu etkinlikte, bölgede barışın geliştirilmesi için kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin ölçeğinin belirlenmesi ve geliştirilmesine odaklandı. Sorumluluk sahibi işletme uygulamaları ile barışın desteklenmesi ve toplumla birlikte çalışma olanakları gibi özel sektöre yönelik fırsatlar vurgulandı.

Barış İçin İş Dünyası girişiminin bölgedeki ilk tanıtım etkinliğinde, bölge şirketleri UN Global Compact’i (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) imzaladılar. Etkinlikte dört yeni şirketin de Barış İçin İş Dünyası girişimine katılmak üzere taahhüdü alındı.

İş dünyası, iş dünyası temsil örgütleri, kamu, basın ve STK temsilcilerinin yer aldığı etkinliğe Mersin Vali Yardımcısı Ayhan Bayman, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Kamal Malhotra, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Bilgiç ve Alvimedica Genel Müdürü Dr. Cem Bozkurt katılım gösterdiler.

İş dünyasının yenilikçiliğin, yatırımın ve istihdam sağlamanın öncüsü olduğunu vurgulayan Kamal Malhotra, iş dünyasının ekonomik ve sosyal gelişim sağlama konusunda kilit rol oynayacağına dair artık hiçbir şüphe kalmadığını ifade etmiştir.

“UN Global Compact’in 2000 yılında hayata geçirilmesindeki amaç iş dünyasının bu kilit rolü doğrultusunda uluslararası ağlar oluşturarak iş dünyasının taahhüdünü sağlamak ve Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleştirilmesine yönelik eylemler oluşturmaktı.” diyerek sözlerine devam etti.

Malhotra, “UN Global Compact Türkiye Ulusal Ağı, düzenli olarak raporlama gösteren 270’in üzerinde imzacısıyla, diğer ulusal ağlar arasında başarısı ön plana çıkan ve uluslararası çapta büyük bir ulusal ağ olarak göze çarpıyor.” dedi. Birleşmiş Milletler Türkiye’nin Global Compact Türkiye ile bölgesel eşitsizlikler, genç nüfustaki yüksek işsizlik oranı, iklim değişikliği, enerji güvenliği, cinsiyet eşitsizliği ve demokratik yönetişimle ilgili zorlukları aşmakta birlikte çalışabileceğini ifade etti.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Bilgiç, Ortadoğu Bölgesinin barış ve refah arayışı içinde olduğunu ifade ederek, diğer ticaret odalarıyla birlikte gerçekleştirilecek ortaklıkların bu ortak hedefe ulaşmada büyük önem taşıdığını belirtti. Komşu ülkelerle birlikte çalışmanın ve deneyimleri paylaşmanın, dünya çapında barışı desteklemek üzere ticaret odalarının uygulayabilecekleri temel yöntem olduğunu sözlerine ekledi.

Mersin iş dünyası adına konuşma gerçekleştiren Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, Mersin iş dünyasının Global Compact ilkelerini benimserken rekabetçi küresel iş dünyasında bir oyuncu olmaya hazır olduğunu ifade etti.

Aşut, “Ahlakı, değerleri ve evrensel ilkeleri olmayan bir ekonominin sürdürülebilirliği yoktur. Biz Mersin olarak ne pahasına olursa olsun büyük kazanmak istemiyoruz. Mersin iş dünyası öncelikle insanı merkeze alan bir camia olarak, insan haklarına saygı duyarak büyümek istiyor. Biz işveren kadar çalışanların da haklarına saygı duyarak büyümek istiyoruz. Küçük çocuklarımızı iş yerlerinde değil, bulunmaları gereken yer olarak okullarında görmek istiyoruz.” dedi.

Barış İçin İş Dünyası Yürütme Kurulu Üyesi, UN Global Compact Yönetim Kurulu Üyesi ve Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden Barış İçin İş Dünyası girişiminin Mersin’de tanıtımın gerçekleştirilmesine ilişkin, “Geçen Eylül’de New York’ta başlayan ‘Barış İçin İş Dünyası girişiminin kurucu ağları arasında yer aldık ve Yürütme Kurulu Üyesi olduk. Şimdi Girişimin Akdeniz Bölgesi tanıtımı Mersin’de gerçekleşiyor. Bu, Mersin’in Akdeniz’de ne kadar önemli bir noktaya geldiğinin göstergesi. Başlangıçlar tek başına yeterli değil. Bunu bu bölgeden ve Türkiye’den iyi uygulamaları dünyaya sunarak taçlandırmalıyız. Barış İçin İş Dünyası girişiminin ilk Yürütme Kurulu toplantısı da Eylül sonunda yine Türkiye’de, İstanbul’da gerçekleşecek. Bu sayede ülkemizden iyi örnekleri paylaşma fırsatı bulabiliriz. Mersin çatışma noktalarına yakın yerde. BM de bu bölgelere yardımı çoğunlukla Mersin Limanı’ndan iletiyor. Mersinli şirketlerin bu konudaki faaliyeti ve duyarlılığı bu bölgelere barışın gelmesine ve bölgede insan haklarının korunmasına destek sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.

2013 Liderler Zirvesi’ne katılarak Barış İçin İş Dünyası girişiminin tanıtıldığı etkinlikte girişime katılan ilk Türk şirketi Alvimedica olmuştu. Şirket adına konuşma gerçekleştiren Genel Müdür Cem Bozkurt, şirketlerin ve tüm dünyanın insan hayatının korunmasının dünyadaki en önemli konu olarak tanımlanması gerektiğini belirtti. Alvimedica’nın Hırvatistan’ın Split şehrinde kuracağı bir hastane projesinden bahseden Bozkurt, eski Yugoslavya’da yer alan 7 etnik kimlikten oluşan personelin çalışacağı hastanede dünyanın her kesiminden insana vizesiz hizmet verileceğini sözlerine ekledi. Bu örnek ışığında Bozkurt, “Her ne kadar barış, devletlerin işi olarak kabul ediliyor olsa da iş dünyasının bir köprü oluşturmak şeklinde önemli bir rolü vardır” dedi.

Etkinliğe Uluslararası Göç Örgütü (IOM) adına katılan Türkiye Misyon Şefi Meera Sethi, IOM’in yenilikçi “Satın Alırken Sorumlu Davran” (Buy Responsibly) kampanyasını tanıttı.

Sethi, “Dünya çapında tüketiciler alacakları ürünler ve hizmetler üzerine seçim yaparken, bu ürünlerin ve hizmetlerin hangi koşullar altında hazırlandığı belirsizdir” dedi. Sethi, katılımcıları projenin temelinde yatan felsefeyi benimsemeye, herkes için hakkaniyetli üretim koşullarının sağlanmasına ve insan ticaretinin önlenmesi için bilinç artırılmasına yönelik çalışmalara destek vermeye çağırdı.

Barışın değişik koşullarda değişik anlamlar teşkil ettiği göz önünde bulundurulduğunda, Global Compact Ulusal Ağları’nın Barış İçin İş Dünyası girişiminin ulusal ölçeklerde yerleştirilmesi ve şirketlerin barışın geliştirilmesi için destek vermeye davet edilmelerinde sahip olduğu rol çok önemlidir. UN Global Compact Strateji ve Ortaklıklar Birim Başkanı Melissa Powell, Barış İçin İş Dünyası’nın şirketlerin çatışma geçirmiş ve yüksek riskli bölgelerde sorumluluk sahibi işletme ilkelerini hayata geçirmelerine yardımcı olacağını belirtti ve Akdeniz bölgesinde tanıtım etkinliği gerçekleştiren ilk ülke olan Türkiye’ye liderliği için teşekkür etti.

Barış İçin İş Dünyası’nın liderlik platformunda yer alan Türkiye gibi 17 ülke olduğunu belirten Powell, Global Compact Türkiye’nin Kolombiya ve Endonezya ile birlikte UNDP ve Milletlerarası Ticaret Odası’nın (ICC) yer aldığı yürütme kurulunda görev aldığını hatırlattı. Powell, Barış İçin İş Dünyası girişiminin şimdiye kadar 100’ün üzerinde katılımcısıyla UN Global Compact’in en hızlı gelişen girişimi olduğunu sözlerine ekledi.