BM ve küresel uzmanlar acil durumlarda verilen sağlık hizmeti ile ilgili yasa tasarısı konusunda Türkiye’yi uyardı

Anand Grover, BM Sağlık Hakkı Özel Rapörtörü - Fotoğraf: BM/Evan Schneider
Anand Grover, BM Sağlık Hakkı Özel Rapörtörü – Fotoğraf: BM/Evan Schneider

 

 

 

 

 

 

Birleşmiş Milletler’in sağlık hakkı Özel Rapörtörü Anand Grover ve Dünya Tıp Birliği (WMA), bağımsız hekimleri acil durumlarda resmi ambülans geldikten sonra sağlık hizmeti vermesi halinde suçlu durumuna sokacak yasa tasarısını yeniden düşünmesi konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisine çağrı yaptı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yayınlanan basın açıklamasına göre, BM Özel Rapörtörü Grover, eğer onaylanırsa, 33. Maddenin doğal afetlerin sık sık yaşandığı konumuyla ve gösterilerden muaf olmayan demokrasisiyle Türkiye’de acil tıp hizmetlerinin bulunabilirliği ve bu hizmetlere erişim üzerinde caydırıcı etkisi olacağını söyledi.

Grover, “Devlet otoritesine meydan okuyan siyasi göstericiler gibi kişilere tıbbi müdahale hizmetini suç haline getiren yasaları ve politikaları kanunlaştırmak sağlık çalışanlarını dava edilecekleri korkusuyla hizmet vermekten caydıracaktır” dedi ve ihtilaflı durumlarda sağlık hizmeti hakkı ile ilgili BM Genel Kuruluna sunduğu raporuna atıfta bulunarak, böylesi yasa ve politikaların protestolara müdahil olmalarından şüphelenirler diye halkın bir kesiminin sağlık hizmeti almaktan çekinmesine neden olacağını vurguladı.

WMA’nın Genel Sekreteri Otmar Kloiber de konuyla ilgili olarak, ambülansların sadece mevcudiyetinin bile, işinin ehli bağımsız hekimlerin acil tıbbi müdahale yapmasını engellemek için yeterli olmakla kalmayıp, ihtiyacı olanlara hizmet vermeyi öngören uluslararası tıp etiğine uyarak müdahale edenlerin üç yıla kadar hapsine ve yüklü bir idari cezaya çarptırılmalarına temel oluşturacağını vurguladı.

Dr. Kloiber, “depremlerden sellere, protestolardan gösterilere kadar, acil durumlarda uluslararası acil tıbbi müdahale uluslararası standartları, resmi sağlık ulaşım aracına göre değil yaralı ve hastaların tıbbi ihtiyacına göre belirlenir,” ifadelerini kullandı.

Her iki uzman da uluslararası sağlık ve insan haklarının, doktor, hemşire, paramedik ve diğer sağlık çalışanlarının ihtiyacı olanlara sağlık hizmeti vermelerinin insani görevleri olduğunu net olarak ortaya koyduğunu vurguladılar ve sağlık hizmeti sunanların profesyonel sorumluluklarını müdahale veya misilleme korkusu olmadan yerine getirebilmeleri gerektiğini ifade ettiler.

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği basın açıklamasında Özel Rapörtör ve WMA’nın söz konusu 33. Madde ile ilgili duydukları derin endişeyi yazılı olarak Türk Hükümetine sundukları ve şimdi de Türk halkının acil sağlık hizmeti haklarını ve tıbbi etik ve sağlık çalışanlarının bağımsızlığına saygıyı garanti altına alması için Meclise çağrı yaptıkları bildirildi.

Uzmanlar, “Umarız milletvekilleri 33. Madde ile ilgili doğru kararı verir ve olması gerektiği gibi onu fesh eder” ifadelerini kullandılar.