Değer Zinciri Analizi Eğitim Projesi Sonuç Değerlendirme Toplantısı

 

IMG_4863Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile FAO işbirliğinde yürütülen “Değer Zinciri Analiziyle Politika Seçeneklerinin Sosyo-ekonomik Etki Analizi Projesi” sonuç-değerlendirme toplantısı 20 Şubat 2014 tarihinde TAGEM toplantı salonunda Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

 

Toplantıya TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Dr. A. Ahmet YÜCER ve FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül AKIN‘ın yanında,  ilgili bakanlık birimlerinden yaklaşık 50 kişi katılmıştır.

 

Toplantıda özetle; FAO-Türkiye Ortaklık Programı konusunda bilgi verilmiş ve bu ortaklık programının önemi vurgulanmıştır. Ayrıca kırsal kalkınmada değer zinciri analizlerinin önemini ve bu konuda FAO’nun teknik kapasitesinin ve desteğinin önemine vurgu yapılmıştır.

 

Ayrıca Bakanlık olarak FAO ile işbirliklerinin temel amacının; dünyada açlığın önlenmesine, herkesin ihtiyaç duyduğu gıdaya erişmesine, gıda güvenliğine ve kırsal yoksulluğun giderilmesine katkı sağlamak olduğunu belirterek,  bu konuda FAO’nun tecrübeleri ile Türkiye’nin teknik ve finansman kapasitesinin birleştirilmesi ve kaynakların etkin kullanılmasının hedeflendiğini ifade edilmiştir.

 

Proje ile diğer ürünlerde de Değer Zinciri Analizi yapmak üzere Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsünde uygulamalı eğitimle önemli bir kapasite oluşması sağlanmıştır.