Dünya Bankası’nın Son Tahminlerine Göre Türkiye’de Ekonomik Büyüme 2013 Yılında Ilımlı Bir Toparlanma Sergiliyor

wb

 

Dünya Bankası’nın açıkladığı son Türkiye Düzenli Ekonomik Bilgi Notu’na göre, 2013 yılında ekonomik büyümenin trendin altında kalarak tahmini yüzde 3,6 olarak gerçekleşeceği öngörülüyor. Bilgi Notu ılımlı büyüme beklentilerini devam eden küresel belirsizliklere ve uluslararası likiditede son zamanlardaki sıkılaşmaya bağlıyor ancak iç talepte canlanma işaretlerine dikkat çekiyor. Hükümet’in yeni Kalkınma Planı, yapısal reformların derinleştirilmesi ve böylelikle dış risklerin azaltılarak önümüzdeki dönemde büyüme potansiyelinin arttırılması için bir fırsat sunuyor.

Bilgi Notunda Türkiye’de son zamanlardaki ekonomik gelişmeler, beklentiler ve riskler analiz ediliyor.  Dış dengesizliklerde 2012 yılında yaşanan önemli iyileşmelerin vurgulandığı bilgi notunda, Türkiye’nin dış finansman ihtiyaçları kilit bir kırılganlık olarak belirtiliyor ve son ekonomik eğilimlerin Merkez Bankası’nın ekonomiyi daha fazla destekleme olanağını sınırlandırabileceğinin altı çiziliyor.

Bu tablo karşısında, Dünya Bankası’nın 2012-2013 dönemindeki desteği, önerilen bir Kalkınma Politikası Kredisi (800 milyon ABD$)  yoluyla Türkiye’nin rekabet gücünün ve yurt içi tasarruflarının arttırılması; hedefli bir Kredi Hattı (201 milyon ABD$) yoluyla küçük ve orta ölçekli işletmelerde enerji verimliliğinin arttırılması; ve bir kiralama olanağı (300 milyon ABD$) yoluyla Türkiye’nin KOBİ’lerine finansal desteğin arttırılması üzerinde odaklanmıştır.

Dünya Bankası’nın Türkiye’deki çalışmaları 2012-2015 dönemini kapsayan Ülke Ortaklık Stratejisine (CPS) dayanıyor.  CPS, dört yıllık dönemde sağlanması öngörülen  4.45 milyar ABD$ tutarında bir finansman, politika analizi ve teknik danışmanlık desteği ile Türkiye’nin yüksek gelirli ülke statüsüne geçişini desteklemeyi amaçlıyor.  Kilit amaçlar arasında rekabet gücünün ve istihdaamın arttırılması, eşitliğin ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın derinleştirilmesi yer alıyor. Türkiye’nin başarılı ekonomik ve sosyal reformları bölgese ve küresel olarak giderek artan bir ilgi çekiyor. Dolayısıyla, Dünya Bankası’nın Türkiye ile olan işbirliği daha geniş bir uluslararası kitle ile bilgi ve deneyim paylaşımını da içerecek şekilde gelişiyor.