FAO-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem

fao-2
FAO Genel Direktörü Jose Graziano da Silva, Gıda, Hayvancılık ve Tarım Bakanı Mehdi Eker ile imza töreninde.

FAO ve Türkiye Hükümeti, uzun süredir devam eden ortaklıklarını gıda güvencesi, ormancılık ve Orta Asya ülkelerinin karşılaştıkları diğer sorunlarla mücadele etmek için dün imzaladıkları anlaşmayla güçlendirdiler.

Eşit derecede önemli bu iki anlaşmanın amacını bölgedeki ülkelere teknik yardım sağlamak, Türkiye’nin deneyimini bu ülkelerle paylaşmak ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın uluslararası işbirliğiyle kapasitelerini geliştirmek oluşturuyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndaki imza töreninde FAO Genel Direktörü Jose Graziano da Silva,“Bu ortaklık programı tüm paydaşların beklentilerini karşılayacak ve Türkiye, bölge ülkeleri ve diğer ülkelerin yararına sürdürülebilir gıda güvenliği konusundaki çabalarımıza katkı sağlayacak” dedi.

İmzalanan anlaşmalardan ilki FAO-Türkiye Ortaklık Anlaşması 10 milyon dolarlık bütçesi, 29 projesi ve Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Türkiye’yi de içine alan  kapsamıyla bu sene beşinci senesine girdi.

Şimdi daha geniş bir alanı kapsayacak olan anlaşmanın ikinci safhası merkezi Ankara’da olan Orta Asya Alt Bölge Ofisi aracılığıyla hizmet götürülen ülkeleri de içine alacak.  Programın başlıca amacı yararlanıcı ülkelerde gıda güvencesinin sağlanması ve kırsal yoksulluğun azaltılması alanlarında aktif işbirliğine yönelik maddi, finansal ve operasyonel çerçeveyi sağlamak olarak belirlendi.

 

Program kapsamında yürütülen Orta Asya Balıkçılık ve Su Ürünlerini Geliştirme Programı (FISHDEV)  bugüne kadar 30’un üzerinde yayına imza attı, eğitimlerle 500‘den fazla balıkçıya ulaştı.

Toplantının sonuda beslenmenin Türkiye’yle birlikte ortak gündemlerinde olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirten FAO Genel Direktörü

FAO’nun Roma’daki merkezinde bu sene Kasım ayında düzenlenecek olan Uluslararası Beslenme Konferansı’nın önemine dikkat çekti.

Ormancılıkta yeni bir sayfa

Ormanların sürdürülebilir yönetimi ve ağaç kaynakları üzerine olan ikinci anlaşma ise FAO ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’yla olan ilişkilerde yeni bir döneme işaret ediyor.

Bu beş yıllık yeni program 10 milyon dolarlık bütçesiyle orman yönetimi ve koruması, ormancılık politikaları ve kurumsal kapasite geliştirme ve diğer alanlarla ilgili ortak konuları içine alıyor. Graziano da Silva programın kapsamıyla ilgili “Bu programla birlikte gerçekleştirilen projeler sadece Türkiye’nin değil Kuzey Afrika’yı da içine alan bölgenin yararına olacaktır”, dedi.

Program çerçevesinde gerçekleştirilecek projelerde kurumsal kapasite geliştirme de önemli bir rol oynayacak. Türkiye’nin ormancılık alanında öncü ülkelerden biri olduğu belirten Graziano da Silva, programın aynı zamanda Bakanlık’taki uzmanların FAO’yla birlikte çalışmasına olanak tanıyacağını söyledi.

Bakanlıkta yapılan toplantıda Türkiye’nin donör ülke olarak yeni bir rolü olduğunu belirten FAO Genel Direktörü, “dünyada birkaç ülke var ki FAO’dan yardım alan ülke konumudan FAO’ya destek veren ülke konumuna geçmiş durumda. Türkiye de az gelişmiş ülkelere destek vermeye en kararlı ülkelerden biri” dedi.

Anlaşmanın iklim değişikliğini nasıl ele alacağı konusunda  gelen bir soru üzerine Graziano da Silva şunları söyledi: “Şu anda FAO’nun üzerinde çalıştığı her proje iklim değişikliğiyle bağlantılı. İklim değişikliği uzak bir gelecekte etkilerini göreceğimiz bir şeyden ziyade, etkilerini birebir yaşadığımız bir olgu”.

Anlaşmaların imzalanmasının ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroglu’yla birlikte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen Graziano da Silva, Türkiye’nin Güney-Güney İşbirliği’ne vereceği destek ve 2016’da Türkiye’de düzenlenecek olan FAO Avrupa Bölgesel Konferansı hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

İki FAO-Türkiye ortaklık programı anlaşması da  gıda güvenliğini ve yetersiz beslenmeyi bölgede ve ötesinde sonlandırmaya katkı sağlamayı amaçlıyor.