Foça ve Gökova’nın amatör balıkçılık değeri 153 milyon TL

AKD_Rapor_2

Akdeniz Koruma Derneği’nin (AKD), Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında gerçekleştirdiği “Foça ve Gökova Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nde Amatör Balıkçılığın Sosyal ve Ekonomik Yönü Raporu” tamamlandı. Rapora temel oluşturan çalışmalarda, Foça Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi’ndeki amatör balıkçılığın değeri yaklaşık 120 milyon TL olarak belirlenirken, Gökova ÖÇK Bölgesi’ninki yaklaşık 33 milyon TL olarak saptandı.

Amatör balıkçılığın ekonomik değeri saptandı

Aralık 2012 – Mart 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda elde edilen verilerin hesaplanması sonucunda, Foça ÖÇK Bölgesi’ndeki amatör balıkçılığın ekonomik değeri yaklaşık 120 milyon TL  olarak belirlenirken, Gökova ÖÇK Bölgesi’ndeki amatör balıkçılığın ekonomik değeri ise yaklaşık 33 milyon TL  olarak tespit edildi.

Amatör balıkçılık lisansı için beklentiler tespit edildi

Özellikle son yıllarda büyük rağbet gören amatör balıkçılığın düzenlenmesi çalışmaları doğrultusunda bireylerin bir yıllık zorunlu amatör balıkçılık lisansı için ödeme istekleri de değerlendirildi. Bu kapsamda, Foça ÖÇK Bölgesi için toplam 593.206 TL ve Gökova ÖÇK Bölgesi için de 139.740 TL ekonomik değer hesaplandı.