Hidrokloroflorokarbon Sonlandırma Yönetim Planı Proje Açılış Toplantısı İstanbul’da yapıldı

SAMSUNG CAMERA PICTURESHidrokloroflorokarbon Sonlandırma Yönetim Planı Proje Açılış Toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili ve uzmanları, UNIDO uzmanları ve ilgili sektör katılımcıları ile İstanbul’da Point Otel’de gerçekleştirildi.

Ülkemizin 19 Aralık 1991 tarihinde taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ile ilgili ulusal, uluslararası çalışmaların izlenmesi ve koordinasyonu çalışmaları Ulusal Odak Noktası görevini yürüten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Montreal Protokolü çerçevesinde Ozon Tabakasının Korunması çalışmalarını Montreal Protokolü ve AB Direktiflerine uyumlu olan ulusal mevzuat çerçevesinde gerçekleştiriyor.  Bu kapsamda, Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin (OTİM) kullanımının sonlandırılmasına yönelik olarak 1994 yılından bu yana soğutma, yalıtım, tarım, yangın söndürme sektöründe OTİM’lerin sonlandırılması ve alternatiflerine geçiş projeleri yürütülüyor.

Yaklaşık 55 kişinin katılımıyla gerçekleşen Hidrokloroflorokarbon Sonlandırma Yönetim Planı Proje Açılış Toplantısı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Sebahattin Dökmeci ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) Montreal Protokolü Direktörü Sayın Sidi Menad Si Ahmed’in açılış konuşmalarıyla başladı. Toplantı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Türkiye Montreal Protokolü Faaliyetleri ve yürütülen Projeler, UNIDO’nun Montreal Protokolü Yükümlülükleri altında HPMP Taahhütleri, Dünya’daki seçilmiş uygulamalardan HPMP örnekleri sunumları ile devam etti.

3 gün süren toplantıda, 23-24 Ocak 2014 tarihlerinde  Bakanlık ve UNIDO Uzmanlarıyla Türkiye’deki Sistem Evlerinin, Hidrokloroflorokarbon Sonlandırma Yönetim Planı Projesi’nin Köpük aşaması ile ilgili birebir görüşmeler de gerçekleştirildi.