Hollanda Hükümeti ve ILO işbirliği ile yürütülen mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile mücadele projesi için uzatma mutabakatı imzalandı

SIGNING CEREMONY 018Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanlığı, Ordu İlindeki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi için uzatma mutabakatı imzaladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ILO Türkiye Temsilciliği işbirliğinde yürütülen projenin bir yıl süreyle devam etmesini sağlayacak anlaşmayı, ILO Direktör Vekili Özge Berber Ağtaş ve Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Lilianne Ploumen, 3 Haziran 2014 tarihinde ILO Türkiye Ofisi’nde düzenlenen törenle imzaladılar.

İmza törenine BM Mukim Koordinatörü Kamal Malhotra, ILO Donör İlişkileri Koordinatörü Peter Rademaker, Türkiye’nin Hollanda Büyükelçisi Ron Keller, Hollanda Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Simon Smith, Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı İstihdam Politikaları Daire Başkanı Cüneyt Özen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Okur katılım sağladılar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından koordine edilen en kötü biçimlerde çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi (2005-2015) doğrultusunda, proje süresince, yerel ve ulusal kapasitenin geliştirmesi, doğrudan destek ve farkındalık yaratma bileşenlerini içeren bir stratejik müdahale modeli geliştirilmiştir.

Projenin uzatma döneminde, oluşturulan stratejik müdahale modelinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ve mevsimlik tarımda çocuk işçiliğini izleme modeli geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması öngörülmektedir. Bahse konu modelin hükümet, sosyal taraflar, sivil toplum ve özel sektörün aktif katılımıyla diğer sektörlere de yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.