ILO-İŞKUR-SIDA Ortak Projesinin Açılışı 4 Proje İlinde Gerçekleşti

SIDA-ILO-ISKURUluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç finansmanı ile yürütülen “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi” projesinin açılış konferansları Şubat ve Mart aylarında projenin uygulanacağı dört ilde gerçekleşti.

Ulusal düzeyde 12 Şubat 2014 tarihinde Ankara’da; yerel düzeyde ise 13 Mart 2014 tarihinde Konya’da; 18 Mart 2014 tarihinde Bursa ve 19 Mart 2014 tarihinde İstanbul’da açılış konferansları gerçekleştirilen projenin sözkonusu illerde istihdamda toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine ve kadınlar için insana yakışır iş olanaklarının sağlanmasına önemli ölçüde katkı sunması bekleniyor.

Moderatörlüğünü gazeteci Şirin Payzın’ın yaptığı ve projenin sosyal tarafları ve ilgili paydaşlarının yanısıra Gila Benmayor, Mehveş Evin ve Meral Tamer gibi kadın gazetecilerin de katıldığı açılış konferanslarında; Türkiye’nin, kadının işgücüne katılımı konusunda istenen düzeyde olmadığı ve güvenceli, kayıtlı istihdam ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetildiği bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiği ifade edildi.

Ankara, Konya, Bursa and İstanbul’da yapılan konferanslara 500’den fazla katılımcı katıldı.