ILO “Küresel Ücretler Raporu 2014/2015” Tanıtım Toplantısı Ankara’da Yapıldı

OLYMPUS DIGITAL CAMERAILO’nun hazırladığı “2014-2015 Küresel Ücretler Raporu”nun ülke tanıtım toplantısı 11 Aralık 2014 tarihinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirildi.

Türkiye’nin 2015 G-20 dönem başkanlığı çerçevesinde yapılan toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), ILO, TOBB  Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile ortaklaşa düzenlendi.

“Gelir eşitsizliği Türkiye, Arjantin, Brezilya ve Rusya’da azalıyor ama pek çok ülkede eşitsizlik artıyor” şeklinde konuşan ILO Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Sandra Polaski toplantıda ayrıca işgücü piyasası ve ücretler arasındaki farkın bu konudaki sorunların başlıca sebeplerinden biri olduğunu kaydetti.

Verimlilik ve ücret artışı arasındaki büyüyen fark ile bunun işçi ve işçi hanehalkı gelirine olan muhtemel olumsuz etkisi ise toplantıda sıklıkla dile getirilen konulardan biri oldu.

ILO kıdemli ekonomisti ve raporun yazarlarından biri olan Patrick Belser, ILO “2014-2015 Küresel Ücretler Raporu”na ilişkin yaptığı kapsamlı sunumunda ise ücretlerdeki küresel artışın 2013 yılında 2012 yılına göre daha yavaş bir seyirde arttığını ve 2008 ve 2009 yılındaki ekonomik kriz öncesi oranları henüz yakalayamadığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem ise “Ücretlere sadece ekonomik bir faktör olarak bakılmamalı; ücretler aynı zamanda sosyal ve kültürel bir unsur olarak değerlendirilmelidir,” şeklinde konuştu.

TOBB  Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Şahin ve ILO Türkiye Direktörü Leyla Tegmo-Reddy’nin de hoşgeldiniz konuşması yaptığı toplantıda ayrıca, ÇSGB Müsteşar Yardımcısı Erhan Batur’un yönettiği “2014 Global Ücret Raporu ve Türkiye’de Politika Eğilimleri” konulu bir açık oturum gerçekleşti.

He iki yılda bir yayınlanan rapor gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ücretlerdeki temel eğilimleri değerlendirmektedir.

Rapor ayrıca işgücü piyasasındaki ve hanehalkı gelirindeki ücret eşitsizliğini analiz etmekte ve işgücü piyasasındaki eşitsizlik ve ayrımcılık ile mücadele etmeyi de içeren bir dizi politika önerisi içermektedir.