ILO uyarıyor: Küresel işsizlik oranları iki yıl daha artış gösterecek

wesoBazı gelişmiş ülkelerde işsizlik oranlarında düşüş görülmesine rağmen, küresel istihdam krizinin en az iki yıl daha, özellikle de yükselen ekonomilerde olmak üzere devam edeceği ve işsiz sayısının 2017 yılında küresel seviyede 200 milyonu bulacağı tahmin ediliyor.

BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Başkanı Guy Ryder, “Dünyada İstihdam ve Sosyal Bakış – Eğilimler 2016” başlıklı raporun Ocak ayındaki tanıtımında yaptığı açıklamada, “Yükselen ekonomilerde görülen ciddi yavaşlamaya ilave olarak emtia fiyatlarındaki düşüş, dünyada istihdam üzerinde ciddi sonuçlar doğurdu” dedi.

Ryder, “Hem yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerde hem de artan oranda gelişmiş ekonomilerde çalışan bir çok kadın ve erkek daha düşük maaşlı işleri kabul etmek zorunda kalacak” dedi. Ryder, bazı AB ülkelerinde ve ABD’de işsizlik oranlarında düşüş olmasına rağmen, işsiz insan sayısının hala çok yüksek seviyelerde bulunduğunu belirtti ve “İnsan onuruna yakışır iş imkanlarını acil olarak arttırmamız gerekiyor. Aksi takdirde toplumsal gerilimler yaşama riskiyle karşı karşıya kalırız” dedi.

2015’de küresel seviyede işsiz sayısının 197,1 milyon olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam, küresel mali kriz öncesi olarak tanımlanan 2007’ye oranla ilave 27 milyon kişinin daha işsiz olduğu anlamına geliyor. ILO raporuna göre küresel işsiz sayısı 2016’da 2,3 milyon daha artarak 199,4 milyona ulaşacak. 2017 yılında işsizlerin arasına 1,1 milyon kişi daha eklenecek.

Gelişmiş ekonomilerde işsizlerinin oranının yüzde 7,1’den 6,7’ye düştüğünün görüldüğü belirtilen raporda buna rağmen istihdamın hala küresel mali kriz öncesi seviyeye erişemediği ortaya konuyor.

Dahası, başta Brezilya, Çin ve petrol ihraç eden ülkeler olmak üzere yükselen ekonomilerde istihdamın zayıfladığı görülüyor.

ILO’ya göre dalgalanan sermaye akışlarından kaynaklanan istikrarsız ekonomik ortam, mali piyasaların tam olarak işlevlerini yerine getirememeleri ve küresel talepte yaşanan yavaşlama, yeni yatırımların ve istihdam imkanlarının ortaya çıkmasının önündeki engellerden birini teşkil ediyor.

Raporda, gelişmekte olan ülkelerde yoksulların oranında düşüş yaşanmasına rağmen, çalışan yoksulların sayısındaki azalmanın yavaşladığı, istihdam güvenliği olmayan işlerde çalışanların toplam istihdamdaki oranın söz konusu ülkelerde yüzde 46’ın üzerinde olduğu, bunun da 1,5 milyar insanı kapsadığı belirtiliyor.

Raporda kalkınmakta olan ve yükselen ekoomilerin yarısında tarım dışı istihdamda kayıtdışı çalışanların oranının yüzde 50 olduğu belirtiliyor. Söz konusu ülkelerin üçte ikisinde ise kayıtdışı istihdam, çalışanların yüzde 65’den fazlasını etkiliyor.

Bu durumun sürdürülebilir olmadığını belirten ILO Başkanı Ryder de “Bu durum mutlaka değişmeli” dedi.

Küresel ekonomik krizin yaşandığı tarihten bu yana sekiz yıl geçtiği hatırlatılan ILO Araştırma Dairesi Başkanı Raymond Torres, politika yapıcıların işsizlik politikalarını güçlendirmeleri ve büyüyen eşitsizlikleri önlemeleri gerektiği, iyi bir şekilde düzenlenmiş bir istihdam pazarının ve sosyal politikaların ekonomik büyümeye katkı yaptığının iyi bilindiğini vurguladı. Torres “Artık bu yönde adımların atılmasının zamanının geldi” dedi.