ILO VE ÇSGB Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Konulu Toplantıya Ev Sahipliği Yaptı

OLYMPUS DIGITAL CAMERAÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün  (ILO) birlikte düzenledikleri “Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin (İSG) Geliştirilmesine İlişkin Ulusal Üç Taraflı Toplantı” 16-17 Ekim 2014 tarihlerinde Ankarada gerçekleşti.

ILO Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Heinz Koller; Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Kamal Malhotra ve ÇSGB Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım’ın yanısıra işçi ve

işveren örgütlerinden temsilcilerin katıldığı toplantıda risk değerlendirmeleri, ulusal mevzuatla uyum ve iş teftişi gibi unsurların ve sosyal tarafların madenlerde daha gelişmiş güvenlik ve sağlık konusuna ne şekilde katkıda bulunabileceği konuları ele alındı.

Toplantıda, hükümet, işçi ve işveren temsilcileri ile diğer ilgili paydaşlar Türkiye’de İSG’nin ne şekilde geliştirilebileceğine yönelik yol haritasının ana unsurlarına ilişkin mutabakata vardılar.

Güvenlik ve sağlık kültürünün oluşturulması çerçevesinde; yaşam boyu öğrenme, gelişmiş genel İSG bilgisi ve hedeflenen İSG eğitiminin, özellikle madenciler için, önemi toplantıda sıklıkla dile getirilen konulardan biri olurken hükümet ile işveren ve işçi örgütleri arasındaki işbirliğinin daha fazla olması toplantıda bu bağlamda ortak olarak dile getirilen bir başka konu oldu.

ILO Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Heinz Koller ise toplantıyla ilgili olarak “Sanırım şu anda ortak çabalarımızın yeni bir aşamasına giriyoruz ve inanıyorum ki bu toplantı üç taraflı işbirliğimizin önemli bir kilometre taşı olarak kalacaktır,” şeklinde konuştu.

Toplantıda ayrıca 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da meydana gelen trajik kazada öğrenilen dersleri kapsamlı şekilde değerlendirmek amacıyla Hükümetin onayladığı 1995 tarih ve 176 sayılı Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ILO Sözleşmesi’nin uygulanmasına ivme kazandıracak ileriye dönük tedbirler de ele alındı.