İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin açıklaması

Rupert Colville
Rupert Colville

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, internetin kullanımı ile ilgili 5651 ve 6518 yasaların yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, bugün Cenevre’de düzenlenen günlük basın bilgilendirme toplantısında Türkiye’de Twitter’a erişim yasağı getirilmesi ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta yeni internet yasasının başta ifade ve fikir özgürlüğü olmak üzere Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri ile örtüşmediği izlenimi edinildiğini söyledi.

Sözcü, 20 Mart tarihinden bu yana yürürlükte olan Twitter yasağından endişe duyduklarını ve bu uygulamanın Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri ile uyuşmayabileceğini söyledi.

Sözcü Colville, 14 Şubat tarihli açıklamalarında da belirtikleri üzere geçenlerde kabul edilen ve TİB’e internet sitelerini mahkeme kararı olmaksızın kapatma yetkisi veren yasal düzenlemeden dolayı endişe duyduklarını ifade ettiklerini belirtti. Açıklamada, yasanın bu hali ile Türkiye’nin özellikle ifade özgürlüğü hakkı ve özel hayat hakkı ile ilgili uluslararası insan hakları yükümlülükleriyle uyuşmadığı izlenimini verdiği belirtildi.

Genel Kurul’da geçenlerde (2013 Kasım ayı) onayladığı üzere insanların çevrimdışı alanlarda sahip oldukları hakların çevrimiçi alanda da kesinlikle korunması gerektiği belirtildi.

Sözcü, yetkili makamlardan, Twitter yasağının kaldırılmasını ve 5651 ve 6518 sayılı yasaların uluslararası insan hakları standartlarına uygun hale getirilmek üzere gözden geçirilmelerini istedi.