Kadınlar İçin Daha Çok ve İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi projesi

photo
Türkiye’de kadınlar için insana yakışır işlerin yaratılması yönünde izlenen politikaları ve İŞKUR’un kadın istihdamı alanında yürüttüğü faaliyetleri desteklemek amacıyla ILO Türkiye Ofisi tarafından İŞKUR işbirliği ile geliştirilen “Kadınlar İçin Daha Çok ve İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi” projesi çerçevesinde 23 Mayıs 2013 tarihinde Ankara’da Başlangıç Çalıştayı düzenlendi. Çalıştay,  İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) tarafından finanse edilecek olan projeyi ilgili kurumlara tanıtmak ve proje faaliyetlerine ilişkin görüş ve öneriler almak amacıyla gerçekleştirildi.

ILO’nun ev sahipliğinde, İŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi AK Parti Tokat Milletvekili Dilek Yüksel ve İş Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Tezel’in katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantının sabah oturumuna açılış konuşmalarıyla başlandı. Sabah oturumu akademisyenler ve uzmanların kadın istihdamı üzerine sunumlarıyla devam etti.

Çalıştay’ın öğleden sonraki oturumunda ise proje faaliyetleri detaylı olarak ele alındı ve paydaşların faaliyetlerle ilgili görüş ve önerileri dinlendi. Çalıştay’dan çıkan sonuçlar ile projenin tasarımı son haline getirilecek. 2016 yılında sona erecek projenin uygulama döneminin Temmuz ayında başlaması öngörülüyor.