KOK Stoklarının Bertarafı ve KOK Salımlarının Azaltılması Projesi Açılış Çalıştayı

unido3İnsan sağlığı ve çevreyi tehlikeli kimyasallardan kaynaklanabilecek zararlara karşı korumayı amaçlayan, Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen, BM Kalkınma Programı (UNDP) ve BM Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüteceği “KOK Stoklarının Bertarafı ve KOK Salımlarının Azaltılması Projesi”nin Açılış Çalıştayı 17 Kasım 2015 tarihinde Ankara Plaza Hotel’de gerçekleştirildi.

Açılış Çalıştayına ilgili tüm kamu kurum kuruluşları ile birlikte sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri de katılım sağladı.

Proje kapsamında, mevcut KOK stoklarının ve atıklarının ortadan kaldırılması, gelecekteki PCB stoklarının çevreyle uyumlu etkin yönetimi için planlama yapılması/kapasite geliştirilmesi, istenmeden üretilen KOK salınımlarının azaltılması, KOK’larla kontamine olmuş alanlar için yönetim kapasitesi oluşturulması ve KOK’lar ve etkin bir kimyasallar yönetimi için kurumsal/düzenleyici kapasitenin güçlendirilmesi faaliyetleri gerçekleştirilecek.