Komşu ülkeler tohum politikalarını düzenlemeyi hedefliyor

tohumDinamik bir tohum sektörü çiftçilerin yüksek kaliteli tohuma ulaşmalarını sağlayan düzenleyici politikalara ihtiyaç duyar. FAO bu hedefe ulaşmak için Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün üye ülkeleriyle bir proje kapsamında birlikte çalışıyor. Afganistan, Azerbaycan, , Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan ve Özbekistan doğrıdan dahil olduğu İran ve Kazakistan’ın ise gözlemci ülkeler olarak katıldığı projenin finansal olarak FAO-Türkiye Ortaklık Programı ve ECO tarafından destekleniyor.

İstanbul’da Ocak ayında düzenlenen workshop ulusal tohum politikalarını tartışmak için üye ülkelerden 30’un üstünde teknik uzmanı bir araya getirdi.

FAO’nun proje danışmanı Michael Turner, “ilk adım olarak, her üye ülkeden katılan teknik uzmanların desteğiyle  tohum sektörünün şu andaki  durumunu değerlendirdik,” dedi. Bı değerlendirmeyle ulusa mevzuatlardaki boşlukları belirlediklerini söyleyen Turner, ulusal kurumlardaki kapasite ve altyapı eksikliklerinin de tespit edildiğini belirtti.

Projenin uzun vadeli hedefini  her ülkede, özellikle ithal tohuma bağımlı Orta Asya ülkeleri ve Azerbaycan’da  gelişmiş  tohum sektörünü güçlendirmek oluşturuyor.