Sualtı Araştırmaları Derneği’nden sorumlu balıkçılık için sorumlu tüketici hareketi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD), tarafından yürütülen “Sorumlu Balıkçılık Uygulamalarına Geçiş Projesi” kapsamında hazırlanan ankette, konunun “tüketici” tarafı masaya yatırılıyor. Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi ve GEF Küçük Destek Programı (SGP) – COMDEKS desteğindeki projenin alanda yarattığı değişimin yanı sıra arz-talep ilişkilerinde yerel ekonomi aleyhine ortaya çıkan değişimler anketle tespit ediliyor.

Projenin yarattığı değişim ölçülüyor

SAD tarafından hayata geçirilen anket çalışması, konuyla ilgili uzmanlar tarafından projenin yürütüldüğü Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi’nde uygulanıyor. Anket çalışmasıyla, projenin alanda yarattığı değişim ve etkiler ölçülüyor ve bundan sonraki çalışmalarda verim artışı için ölçü ve metod belirlemede referans noktalar saptanıyor.

Hem bilinç hem sorumluluk

Anket çalışmasıyla ayrıca, bölge halkının deniz koruma faaliyetlerinde rol ve sorumluluk alma kapasitesi belirlenirken, nesli tehlike ve ileri seviyede tehlike altındaki türler hakkında bilinç oluşturulması da amaçlanıyor. Projeyle ilgili gelişmeler www.birbalikcokbalik.org internet sitesinden de takip edilebiliyor.