Toplumsal kalkınmanın şartı kadın-erkek eşitliği

MDG PhotoesBirleşmiş Milletler Genel Sekreteri –Ban Ki-moon ve BM Kadın Birimi İcra Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yayınladıkları mesajlarında, toplumsal kalkınmanın tam anlamıyla sağlanabilmesi için kadınlar ve kız çocuklarının erkeklerle eşit haklara sahip olması gerektiğini vurguladı.

Ban, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının sadece adeletin ve temel insan haklarının tesisi anlamana gelmediğini, topyekûn kalkınmanın da temeli olduğunu söyledi.
Mlambo-Ngcuka da mesajında Dünya Kadınlar Gününde, toplumsal ve dini liderler dahil olmak üzere kadın, genç ve erkek herkesi toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için daha fazla işbirliği yapmaya çağırdı.

“Toplumsal cinsiyet eşitliğinin daha fazla sağlandığı ülkelerde ekonomik kalkınma da daha güçlü oluyor” diyen Ban, kadın yönetici sayısı fazla olan şirketlerin de daha başarılı olduğunu belirtti. Ban, “Daha fazla kadının katılımıyla gerçekleşen barış anlaşmaları daha kalıcı oluyor. Kadın üyesi daha fazla olan parlamentolar, sağlık, eğitim, ayrımcılıkla mücadele ve çocukların korunması gibi ana sosyal konularda daha fazla yasa çıkarıyor” dedi.

Ban, kadın erkek eşitliğinin topyekûn kalkınmanın temeli olduğunun artık gayet iyi bilindiğini söyledi.

Ban, kız çocuklarının ilk okullaşma oranında ve karar mekanizmalarındaki kadınların sayısının artması gibi alanlarda yavaşta olsa ilerleme kat edildiğini, ancak daha alınması gereken önemli bir mesafe olduğunu söyledi.

Nerede doğarsa doğsun bugün dünyaya gelecek bir kız çocuğunun eşitsizlik ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalacağını belirten Ban, bu çocuğun, dünyadaki her üç kadından birinin maruz kaldığı şiddet arınmış, eşit işe eşit ücret alınan, ekonomiye katılmasını engelleyen ayrımcılıktan uzak, kendisini ilgilendiren konularda karar alma mekanizmalarının içinde yer aldığı, ne zaman ve kaç çocuk yapacağına kendisinin karar vereceği bir dünyada yaşamasını sağlamamnın herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.

“Bugün doğan tüm kız çocuklarına bir mesajım var” diyen Ban, eşitliğin ve insan haklarının gerçeğe dönüştürülmesinin bir hayal olmadığını, hükümetlerin, Birleşmiş Milletler ve her insanın görevi olduğunu söyledi. Ban, söz konusu hedefe ilerlenmesinde erkeklerin de desteğini istedi.

BM Kadın Birimi İcra Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka, mesajında, 21. Yüzyılın en büyük sorunlarında biri olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için kadınların toplumdaki konumlarının güçlendirilmesi gerektiğini, böylece yoksulluk, kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet gibi olayların da çözüme kavuşturulabileceğini söyledi.

Mlambo-Ngcuka, hiç bir ülkenin tam anlamıyla kadın erkek eşitliğini sağlayamadığını ve kadınların ve kız çocuklarının haklarının ihlal edilmeye devam ettiğini söyledi.

Mlambo-Ngcuka, Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşma ve 2015 sonrası kalkınma gündemini belirleme için yoğun bir çaba sarf edilen bir dönemde, geçmişten alınan dersler ve kadın erkek eşitliğinin topyekûn kalkınmanın temeli olduğu bilgisinin ışığında, daha cesur ve büyük ilerlemeler kaydedilmesi için çaba gösterilmesini istedi.

“Dünya nüfusunun yarısını artık daha fazla ikinci planda tutamayız. 21. Yüzyıl her kadın ve kız çocuğu için farklı olmalıdır” diyen Mlambo-Ngcuka, artık kız çocuk olarak doğmanın hayata zorluklar ve dezavantaj içinde başlamak anlamına gelmediğinin açıkça vurgulanması gerektiğini söyledi.

“BM Kadın Birimi bugün ve her gün kadın hakları, kadınların toplumdaki konumlarının güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği için güçlü bir duruş sergileyecektir” diyen Mlambo-Ngcuka, kadın erkek eşitliğinin topyekûn kalkınmanın temeli olduğunu vurguladı.