TÜBİTAK, UNIDO İle Temiz Teknolojiler Alanında Uluslararası Girişimcilik Programı Başlatıyor

unido-afisBirleşmiş Milletler Sınai ve Kalkınma Teşkilatı (UNIDO), Küresel Çevre Fonu (GEF) ile birlikte Enerji ve Çevre ana temalarındaki bazı kategorilerde girişimci iş fikirlerinin desteklenmesi yönelik Global Cleantech Innovation Program (GCIP) isimli global bir program yürütmektedir.

Program 2014 yılı itibari ile Türkiye dâhil gelişmekte olan 8 ülkede (Ermenistan, Güney Afrika, Hindistan, Malezya, Pakistan, Rusya, Tayland) başlayarak, devam edecek yıllarda giderek artan sayıda ülkenin katılımının hedeflendiği bir platformdur.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu; TÜBİTAK’ta projenin Türkiye’de himaye edildiği ve yürütülmekte olduğu esas kuruluştur. Program, TÜBİTAK çatısı altında ise Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülmektedir. Programa destek veren diğer resmi kuruluşlar ise T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Kalkınma Bakanlığı, T.C. Su ve Orman Bakanlığı, KOSGEB VE Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)’dir.

Yarışmanın Türkiye ayağındaki başvuralar 2 Haziran-1 Temmuz 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda www.turkey.cleantechopen.org adresi üzerinden kabul edilecektir.

Cleantech Open, programımızın girişimciliğe ilişkin eğitim faaliyetleri, materyaller, teknik altyapı ve iletişim ağını yönlendiren ABD’de temiz teknolojilerde girişimcilik konusunda uzman olan global program ortağıdır.

2 Haziran – 1 Temmuz 2014 tarihleri arasında alınacak başvurular, TÜBİTAK tarafından düzenlenecek panellerde uzmanlar ve akademisyenler tarafından değerlendirilerek, programa devam etmeye uygun bulunan 25 Yarı-Finalist takım ilan edilecektir.

Bu yılki program kategorileri;

a)         Yenilebilir Enerji,

b)        Enerji Verimliliği

c)         Atıktan Enerji Üretim

d)        Su Verimliliği olarak belirlenmiştir.

Programa yeni bir fikri olan, bir ürün geliştirmeye çalışan öğrenci, akademisyen, araştırmacı, vb. bireysel girişimciler yanında KOBİ niteliğindeki işletmelerde katılabileceklerdir. Girişimci takımların en az iki kişiden oluşan bir takım kurmaları gerekmektedir. Ayrıca takım üyelerinden en az birisinin T.C. vatandaşı olması ve/veya Türkiye’de bir ikamete sahip olması yeterli olacaktır. Bunun dışında seçici herhangi bir kriter aranmayacaktır.

Yarı Finalistler, Silikon Vadisindeki Ana Girişimcilik Programının yürütücüsü “The Cleantech Open” tarafından sağlanacak Webiner/Seminer, program doküman ve kaynakları ile iş geliştirme araçları aracılığı ile 10 haftalık bir süreçte eğitime tabi tutulacaktır. Eş zamanlı olarak TÜBİTAK aracılığı ile Üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) ve Teknoloji Merkezleri ile diğer proje paydaşları tarafından düzenlenecek iş girişimcilik eğitimlerinden de ücretsiz faydalanacaklardır.

Ayrıca her takıma programda Generalist olarak isimlendirilen ve Markalaşma, Satış ve Pazarlama, İş Modelleri, İş Hukuku, Sürdürülebilirlik, Fikri Mülkiyet Hakları, vb.. konularda uzmanlar tarafından İş Geliştime rehberlik ve eğitimleri verilecektir. Takımların teknolojileri konusunda yaşadıkları sıkıntılar ve zorluklar var ise bunları aşmalarını sağlamak için ise ilgili konularda Specialist Mentor olarak isimlendirilen teknik uzmanlar tarafından destek sağlanacaktır.

Tüm bu hızlandırıcı (accelerator) geliştirme aşamalarının ardından iki aşamalı değerlendirme sistem ile önce Kategori Birincileri ve ardından Ulusal Birinci belirlenecektir. Yarışmada başarılı olan Ulusal Birinci ise fikirlerini Kasım ayında, Silikon Vadisinde düzenlenecek Global Forum’da sunma, diğer ülke birincileri ile yarışma ve uluslararası yatırımcılar ve özel sektör temsilcileri ile tanışarak küresel platformda kendilerini tanıtma imkanı da bulacaklardır.

2014 yılı için Ulusal birinciye 50.000 TL, kategori birincilere ise 20.000 TL girişimcilik sermaye hibesi verilecektir.

Program hakkında daha ayrıntılı bilgilere www.turkey.cleantechopen.org adresinden ulaşılabilir.