Türkiye ‘korumalı tarımı’ genişletmek için hazır

UNIC-FAO-Dec2014-CA-TR“Korumalı Tarım” Türkiye tarımı için ulusal bir standart haline gelmek üzere.

Çiftçiler, politika yapıcılar, teknik uzmanlar ve hükümetdışı örgütler Kasım ayında yapılan çalıştayda yenilikçi bir yaklaşım olan korumalı tarımı Türkiye’de genişletmekte karar kıldı. Bu yöntem, ekin verimliliğini arttırken çevreyi de aynı zamanda koruyor.

Çoğu geleneksel tarım uygulmasının çevresel ve ekonomik sonuçları ağır olmakta; araziyi süren ve işleyen uygulamalar toprağın aşınmasına, suyun buharlaşmasına ve biyoçeşitliliğin kaybolmasına neden oluyor. Dört Orta Asya ülkesini kapsayan bir çalışma, arazi degredasyonunun ve suyun tuzlulaşmasının potansiyel tarımsal üretiminde toplam 2.5 milyar dolar kayba yol açtığını gösterdi.

Korumalı tarım toprak kalitesini uzun vadede korumak için ekin çeşitlendirme ve “biyolojik toprak sürme” gibi alternatif teknikleri teşvik ediyor. Korumalı tarımın beraberinde getirdiği kanıtlanmış faydaları, birçok ülkenin bu yöntemi kırsal kalkınma programlarına eklemesiyle sonuçlanıyor.

“Koru ve Yetiştir” girişiminin bir parçası olan korumalı tarımı çiftçilerin uygulaması için FAO’nun teşvik ettiğini belirten FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Yuriko Shoji, bu tekniğin ekin üretimini arttırdığına ve doğal kaynak yönetimini sürdürülebilir olarak devam ettirdiğine dikkat çekti. Shoji, “Türkiye; ekonomik refahın ve çevresel yönetimin aynı anda mümkün olabileceği gittikçe büyüyen uluslararası bir harekete dahil oluyor,” dedi.

Türkiye’de korumalı tarıma geçiş şimdiden başladı; bu konuda araştırmalar ve saha deneyleri yapılıyor, imalatçılar ise toprak sürmeden tarım yapmayı mümkün kılan çevre dostu araçlar üretiyor. Bir sonraki adımı ise korumalı tarımı tüm ülkede genişletmek için çiftçilere teknik eğitim vermek ve hükümetteki aktörlere politik rehberlik sağlayacak ulusal bir strateji hazırlamak oluşturuyor.

Ulusal stratejinin altyapısı Ankara’da FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi’nin ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın işbirliğinde bir çalıştayda oluşturuldu.

Türkiye, korumalı tarımda ilerleme kaydederken diğer bölgeler de konuya artan bir ilgiyle karşılık veriyor. FAO, eski Sovyet ülkelerinin bir kısmıyla Doğu Avrupa’daki korumalı tarım potansiyeliyle ilgili gelecek ay görüşmelerde bulunacak.