Türkiye Saha Epidemiyolojisi Eğitim Programı üçüncü dönem mezunlarını verdi

ursu-epidoUlusal ve uluslararası halk sağlığı liderlerinin bir araya geldiği ve 25-26 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen Üçüncü Saha Epidemiyolojisi Ulusal Konferansıyla Türkiye Saha Epidemiyolojisi Eğitim Programı’nın üçüncü dönem kursiyerlerinin mezuniyeti kutlandı.

Konferans kapsamında Türkiye ile ilgili çeşitli konularda çok sayıda sunum yapıldı. Yapılan sunumlar; bulaşıcı hastalıkların sürveyansı, Tularemi, akut gastroenterit vakaları, Rotavirüs, Hepatit B gibi çok sayıda salgın ve salgınların kontrolü ve önlenmesinde laboratuvarların rolü gibi konuları içerdi. Bu kapsamda Tüberküloz Ulusal Laboratuvar Sürveyans Ağı (TULSA), Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) gibi laboratuvar ağları da tanıtıldı.

Türkiye Saha Epidemiyolojisi Eğitim Programı (TSEEP), mali desteği Avrupa Birliği tarafından sağlanan ve teknik uygulayıcılığını Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisinin üstlendiği, Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyansı ve Kontrolü Projesinin III. Aşaması kapsamında 2012 yılında kuruldu. Proje, Uluslararası Sağlık Tüzükleri (UST) ve AB bulaşıcı hastalık sürveyans sistemi müktesebatı ışığında; sağlık olayları ve halk sağlığı risklerini (enfeksiyöz, kimyasal, radyo-nükleer ya da bilinmeyen kaynaklı tehlikeler) tespit etmek, değerlendirmek, raporlamak ve bunlara cevap vermek amacıyla bir Erken Uyarı ve Cevap Sistemini (EUCS) geliştirme hususunda Türk Hükümetinin girişimlerini desteklemeyi amaçlamaktaydı.

Açılış töreninde söz alan Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, Türkiye’nin üst düzey politika taahhütleri ve kapasite geliştirme ve sağlık sisteminin güçlendirilmesi girişimlerine yaptığı sistemsel yatırımlar yoluyla Uluslararası Sağlık Tüzükleri (2005) kapsamındaki çekirdek kapasiteler başarılı bir şekilde geliştirildiğini belirtti. DSÖ’nün bu başarılı ortaklığın bir parçası olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Dr. Ursu, bu başarılar sonucunda ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık güvenlik sistemine katkı sağlandığının altını çizdi.