Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Elverişli Ortamın Geliştirilmesi Ortak Programı Kapanış Toplantısı TBMM’de yapıldı

TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), Birleşmiş Milletler Kadın (UN Women ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği ile yürütülen “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Elverişli Ortamın Geliştirilmesi Ortak Programı’nın Kapanış Toplantısı” TBMM’de gerçekleştirildi.

Fotoğraf: TBMM
Fotoğraf: TBMM

Kapanış toplantısı, BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Kamal Malhotra, UN Women Program Destek Bölümü Direktörü Gülden Türköz -Cosslett, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakan Yardımcısı Osman Güneş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Aşkın Asan, KEFEK Başkanı Azize Sibel Gönül’ün konuşmacı olarak katılımlarıyla TBMM Yeni Halkla İlişkiler Binası Konferans Salonu’nda yapıldı.

BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Kamal Malhotra toplantının açılışında gerçekleştirdiği konuşmasında ekonomik üretimin artması ve demokrasinin gelişmesinin en etkili araçlarından birinin kadının güçlendirilmesi olduğunu söyledi.

Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ciddi bir mesafe katettiğini belirten Malhotra, ancak özellikle kadının iş gücüne katılımında istenilen oranın yakalanamadığını ifade etti. Malhotra kadının iş gücüne katılım oranı yüzde 30,8 olan Türkiye’nin, ortalaması yüzde 65,5 olan OECD ülkelerinin gerisinde kaldığını bildirdi. Kamal Malhotra, bu konudaki dünya ortalamasının ise yüzde 56 olduğunu anımsattı.

Malhotra, Türkiye’de, üst düzey yönetimlerde yer alan kadın oranının da düşük olduğuna dikkati çekti.

UN Women Program Destek Bölümü Direktörü Gülden Türköz-Cosslett yaptığı konuşmada Türkiye’nin cinsiyet eşitliğine yönelik ciddi bir ilerleme kaydettiğini ancak insan ve mali kaynaklarda bazı boşlukların mevcut olduğunu ifade etti.

Kadınların ekonomiye daha fazla dahil olması, siyasete katılımlarının güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Türköz, bu konuda Türkiye’nin, bölgesinde rol model olabileceğine işaret etti.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Meclis’in 25. Başkanı olduğunu belirterek, “26. Başkan’ın bir kadın olmasını çok istediğini” söyledi.

Çiçek, KEFEK’in Meclis’in en faal komisyonlarından biri olduğunu, birçok konuyu ülke gündemine ve Ankara dışına taşıdığını, farkındalık oluşturmak için ciddi çabaların içinde bulunduğunu söyledi.

“Bir kısım konular hala yakıcı sorun olarak toplumsal hayatımızda devam ediyor” diyen Çiçek, bunların başında kadına yönelik şiddetin geldiğini söyledi. Kadına yönelik şiddeti “insanlık dışı iş” olarak tanımladı.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ise yaptığı konuşmada kalkınmayı sadece erkeklerle, yani toplumun yarısıyla sağlamanın mümkün olmadığını belirterek, “Tüm kesimlerle bunu başarmak durumundayız. Her bir bireyin enerjisini, potansiyelini harekete geçirmeden istediğimiz hedeflere ulaşamayız” dedi.

En fazla önem verdikleri alanlardan birinin eğitim olduğunu aktaran Yılmaz, 2012 yılında kız çocukların ilköğretimde okullaşma oranının net yüzde 98,9, erkek çocuklarda da net yüzde 98,8, olduğunu, bir ilk yaşanarak kız çocuklarının okullaşma oranının erkek çocukları geçtiğini kaydetti.

Bunların önemli rakamlar olduğunu belirten Yılmaz, eğitimdeki bu düzelmenin, tüm alanlara yansıyacağını söyledi. Bakan Yılmaz, kadınların işgücüne katılma oranında da geçmişe göre büyük bir ilerleme yaşandığını ifade etti.

Yılmaz, “Özellikle part-time çalışma meselesi çok önemli. Bir şekilde bu alternatifleri artırmamız lazım. Hem çocuk yetiştirmek istiyorum hem de çalışmak istiyorum diyenlere bu imkanları sağlamamız lazım” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Aşkın Asan da konferansta gerçekleştirdiği konuşmasında Türkiye’de öncelikle anayasanın kadına pozitif ayrımcılığı emrettiğini anımsattı.

Cinsiyet eşitliğinin yalnızca kadına değil bütün topluma fayda sağlayacağını belirten Asan, bu konuda farkındalık yaratmak için Bakanlık olarak yoğun çaba sarf ettiklerini vurguladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Osman Güneş ise Bakanlık olarak kadınları koruyucu önlemler kapsamında 2012 yılından bu yana 71 bin 836 kadın hakkında koruma kararı alındığını belirtti. Güneş, tanık koruma düzenlemesi çerçevesinde 135 kadından 88’ine yeni kimlik belgesi verildiğini açıkladı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Azize Sibel Gönül ise konferansta gerçekleştirdiği konuşmasında cinsiyet eşitliğine yönelik düzenledikleri bölge toplantılarına değindi. Bu toplantılar sayesinde yerelde ortaya çıkan sorunları, çabaları daha iyi tespit ettiklerini belirten Gönül, en fazla kadına karşı şiddet ve erken yaşta evlilik sorunlarıyla karşılaştıklarını anlattı.

Bunun yanında çok güzel uygulamalar da şahit olduklarını söyleyen Gönül, bunlardan birinin Bursa’nın Saitabat köyünde yaşandığını kaydetti. Köydeki kadınların hikayesini kısa bir filmle sunan Gönül, buradaki kadınların dernek kurduklarını ve erkeklerin elindeki kooperatifin yönetimine geçerek büyük başarı sağladıklarını ifade etti.

Gönül, cinsiyet eşitliği konusunda toplumu bilinçlendir için komisyon olarak yoğun bir çaba içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.
(Kaynak: Meclis Haber)