Türkiye’deki yoksulluk ölçümlerine yeni bir yaklaşım sunuldu

approachAnkara’da düzenlenen ortak çalıştayda, Türkiye’deki yoksulluk ölçümleri için hanehalkı üretimindeki zaman açığını göz önünde bulunduran iki boyutlu bir ölçüm yöntemi önerildi.

“Yoksulluk Ölçümüne Yeni Yaklaşımlar” çalıştayı 20 Şubat’ta Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü, Levy Enstitüsü ve UNDP Türkiye’nin işbirliğiyle düzenlendi.

“Yoksulluk Ölçümüne Yeni Yaklaşımlar” araştırma projesinin sonuç raporu, çalıştay sırasında araştırmacılar, uzmanlar, akademisyenler ve yoksulluğun azaltılması üzerine çalışan öğrencilerle paylaşıldı.

Araştırma projesi Ankara Üniversitesi, Levy Enstitüsü ve UNDP Türkiye’nin ortaklığında hazırlandı.

Zaman ve tüketim yoksulluğunu ölçmek

Rapor, Levy Enstitüsü’nün geliştirdiği Zaman ve Tüketim Yoksulluğu Ölçümü (LIMTCP) üzerine yoğunlaştı.

LIMTCP,  yoksul kesimin büyük bir kısmının eksik sayılmaması için hanehalkı üretimindeki zaman açığın da ölçüm yöntemlerine dâhil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’ye bakıldığında, LIMTCP ölçümüne göre 2006 yılı için yoksulluk içinde yaşayan kişilerin oranı resmi oranlardan yüzde 10 daha fazla. Resmi istatistiklere göre Türkiye’deki yoksulların oranı yüzde 30.

Kadınlar arasındaki zaman yoksulluğu erkeklerden iki kat fazla

Çalışma, aynı zamanda, kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda eşit katılım gösterdikleri toplumlarda bile zaman yoksulluğu gibi yaşam kalitelerini düşüren zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını gösterdi.

Tam zamanlı çalışanlar arasında, kadınların zaman yoksulluğu oranı erkeklerin neredeyse iki katıyken (% 70’e %37), yarı zamanlı çalışanlar arasında bu oran 9 katı buluyor. (% 37’ye % 4).

Raporun sunumundan sonra, çok boyutlu yoksulluk ölçümleri ve yeni ölçüm yöntemlerinin ışığında yoksullukla mücadele politikaları gibi konularda üç panel yapıldı.