Türkiye’nin ilk Ulusal Gönüllülük Komitesi kuruldu

DSC02753

Gönüllülük konusunda çalışanlar bir araya gelerek Türkiye’deki ilk Ulusal Gönüllülük Komitesi’ni kurdu. Komite, gönüllülüğün tanınmasını, güçlendirilmesini ve yaygınlaştırılmasını destekleyen stratejik bir danışma organı görevi görecek.

Ulusal Gönüllülük Komitesi eğitim, gençlik, çevre ve kalkınma gibi farklı tematik alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşlarını, kamu kuruluşlarını ve BM’yi temsil eden 25 üyeden oluşuyor.

Çeşitli kurumlardan gelen üyelerin oluşturduğu komite, gönüllülüğün, tüm sektörler ve toplumun her kesimini kapsayan doğasını yansıtmayı amaçlıyor.

Sosyal İnovasyon Merkezi’nden Suat Özcağdaş, gönüllülüğe ülke çapında önem verilmesi gerektiğini vurguladı ve “Gönüllülük, kalkınmanın sadece ekonomik getiriler ile ölçülemez olduğunu Kabul eden tüm stratejilerin önemli bir bileşeni. Bu tür kalkınma stratejileri, insanın yalnızca kişisel çıkarlar ile değil ancak derinden gelen değerler ve inançlar ile motive olduğunu kabul eder” iafadelerini kullandı.

Sivil katılımın önemli bir parçası olmasına rağmen gönüllülüğe hala gereken önem verilmiyor ve gönüllülükle ile yaratılabilecek etkiler konusunda farkındalık yeterince artırılmıyor. Bu nedenle, Ulusal Gönüllülük Komitesi, vatandaşlar ve politika yapıcılar nezdinde gönüllülüğün tanımı ve gönüllük ile bireylerin ve toplumların refahı adına yaratılabilecek etkiler konusunda farkındalık yaratılmasında önemli bir rol oynayacak.

Geçen sene komitenin kuruluş çalışmalarını başlatan Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Programı Yöneticisi Ulla Gronlund, “Gönüllüğün gelişebilmesi için gönüllülüğe olanak sağlayacak, onu kolaylaştıracak bir ortam yaratmalıyız. Bu da çeşitli paydaşların bir arada çalışması ile yapılabilir” dedi.