Ulusal Teknik Ekip İçin Abant’ta Eğitim Toplantısı Gerçekleştirildi

ABANTUlusal Teknik Ekip (UTE) tarafından kaleme alınacak Türkiye’nin ilk Ulusal Kadın İstihdamı Eylem Planı’na ilişkin yazma sürecini hızlandırmak amacıyla Abant’ta 11-14 Kasım 2014 tarihlerinde  cinsiyet ve istihdam konulu dört günlük bir eğitim toplantısı yapıldı.

Abant’ta yapılan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İstihdam Politikaları Eğitim Programı II”ye UTE üyelerinin yanısıra Türkiye İş Kurumu’ndan (İŞKUR) üst düzey yetkililer ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi’nden temsilcilerin yanısıra Türk akademisyenler ve ILO’dan uluslararası uzmanlar katıldı.

3-5 Eylül 2014 tarihinde Italya, Turin’de yapılan cinsiyet ve istihdam konulu eğitim programının devamı niteliğinde olan Abant eğitim toplantısında UTE’ye, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitiliği perspektifinden kadın istihdamına ilişkin yasal mavzuatı da içeren genel mevcut durumla ilgili daha detaylı bir analiz sağlanmış ve ayrımcılık karşıtı, iş-yaşam uyumlaştırması ile aktif işgücü piyasası politikalarına ilişkin uluslararası anlamda iyi uygulamaları gösteren eğitimler verilmiştir.

Eğitim programı ILO ve İŞKUR işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç finansmanı ile yürütülmekte olan “Kadınlar İçin Daha Çok ve İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi” Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.