UNIDO 7. Enerji Verimliliği Fuarı ve Forumuna Katıldı

unido-enerji

7. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı 14-16 Ocak 2016 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi.

Forum ve fuara; enerji verimliliği firmaları, danışmanlık şirketleri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, kamu ve özel sektör çalışanlarından yaklaşık 4.000 kişi katıldı.

Fuar ve forum, yeni işbirlikleri sağlamak, farkındalığı artırmak ve enerji verimliliği üzerine çalışan şirketlerin marka algısını güçlendirmek adına önemli bir rol oynadı.

Söz konusu fuar ve forum aynı zamanda katılımcıların bilinçlenmeleri ve enerji verimliliği sektöründeki son gelişmelerden haberdar olabilmeleri için oldukça aydınlatıcı oldu.

UNDP ve UNIDO tarafından müştereken yürütülen “Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması’’ Projesi de fuardaki katılımcılar arasında yer aldı.

Proje takımı, Birleşmiş Milletler’i fiilen temsil edip, projenin enerji yönetim sistemi eğitimini ve diğer faaliyetlerini tanıtarak çeşitli firmaların ve danışmanların ilgisini çekti ve yeni katılımcılarla proje adına irtibat kurulmasını sağladı.

Proje adına uluslararası danışman Erik Gudbjerg, fuar ve forumun katılımcılarına iki farklı sunum gerçekleştirdi. Bu sunumlardan birisi enerji yönetimi sistemlerinin tanıtımına yönelik olup diğeri enerji verimliliğinin enerji-dışı faydalarına odaklandı. Gudbjerg’un sunumları geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekti ve proje hakkında farkındalık yaratmak açısından çok yararlı oldu.

Fuarda ayrıca proje tarafından bastırılan yeni bir kitapçığın tanımı yapıldı ve kitapçık katılımcılara dağıtıldı: “Enerji Etüt Rehberi ve Kontrol Listesi”. Söz konusu rehber ve kontrol listesi daha önce UNDP tarafından tutulan uluslararası uzmanlar tarafından hazırlanmıştı. Bu kitapçık sayesinde enerji etütçülerinin fabrika performanslarının artması beklenmektedir.