Veri gazeteciliği atölyesi

IFBM çalışanlarının mesleki becerilerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler kapsamında Veri Gazeteciliği Atölyesi düzenlendi. 

19 Mart tarihinde düzenlenen atölye çalışması Pınar Dağ, Berkin Akkocaoğlu, Koray Kaplıca, Faruk Çayır ve Eva Constantaras tarafından gerçekleştirildi. Veri gazeteciliği, bazı kereler de veri madenciliği olarak adlandırılan çalışmalar, sadece medya alanında çalışanlar için değil aslında kalkınma, insan hakları ve bağlantılı konularda çalışan herkes için önem taşıyor. Verilerin doğruluğu sayesinde sorunlar daha iyi tespit edilerek kaynaklar çözüm için en iyi şekilde kullanılabiliyor. 

Bu bağlamda, BM 2015 sonrası kalkınma gündeminin bir parçası olarak “veri alanında devrim” gerçekleştirilmesi için öncülük yapıyor. 

Demokrasi, hukukun üstünlüğü, sivil toplumun daha geniş hareket alanına, insanların da daha etkin yönetimlere olan istekleri artık daha fazla seslendiriliyor. İnsanlar iş dünyasının sorumluluklarını üstlenmesini, yerel yönetimlerin daha etkin olmasını istiyor. Bir veri devrimi yapılması ve bununla birlikte hesap verilebilirlik açısından kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesi ve geliştirilmiş bir küresel ortaklık talep ediliyor. 

İnsanlar, yeni gündemin güven aşılayabilmesi için, bu gündemin uygulanabilmesini sağlayacak mali kaynakların da sağlanması gerektiğini vurguluyor. 

BM herkes için daha iyi bir gelecek yaratılması için verinin önemini her fırsatta altını çizerek vurguluyor.