Viyana Deklarasyonu ile obezite ile mücadele devam ediyor

 

Fotoğraf: WHO
Fotoğraf: WHO

 

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü Sağlık 2020 Kapsamında Beslenme ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Bakanlar Konferansı’nda imzalanan deklarasyon ile Avrupa bölgesinde yeralan ülkeler obezitenin ve diyete bağlı bulaşıcı olmayan hastalalıkların temel nedenlerini ele almak ve halkı sağlıklı seçimler yapmak üzere bilgilendirip, konumlarını güçlendirmek konusunda görüş birliğine vardılar.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Zsuzsanna Jakab konferansta imzalanan Viyana Deklarasyonunun DSÖ’nün beslenme politikaları kapsamında bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Stöger, DSÖ’nün Eylül ayında İzmir’de yapılacak DSÖ 2013 Avrupa Bölgesel Komite toplantısında kabule sunulacağını da ekledi.

Sağlık 2020, 2012 yılında DSÖ Avrupa Bölgesi’ndeki 53 Üye Devletin üzerinde mutabakata vardığı ortak bir politika çerçevesi olma özelliği taşıyor. Sağlık 2020’nin hedefi insanların sağlık ve esenliğini önemli ölçüde artırmak, sağlık  alanındaki eşitsizlikleri azaltmak, halk sağlığını güçlendirmek ve evrensel, eşitlikçi, sürdürülebilir, yüksek kaliteli ve insan odaklı sağlık sistemlerinin oluşmasını sağlamak.

Viyana Deklarasyonu ile DSÖ Avrupa Bölgesi Sağlık Bakanları ile sivil toplum kuruluşları özellikle sağlıksız diyet ve fiziksel hareketsizlik gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar için risk faktörü oluşturan konularla mücadele etme taahhütlerini yinelediler.

Türkiye’nin de dahil olduğu DSÖ Avrupa Bölgesi içinde fazla kilolu olma ve obezlik nüfusun yüzde 50’sine yayılmış durumda bulunuyor. Bölgede görülen hastalıkların  yüzde 77’sini bulaşıcı olmayan hastalıklar oluşturuyor.

Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketiciler Genel Müdürlüğü’nden John Ryan, konferansın ikinci gününde yaptığı konuşmada Avrupa Birliği ülkelerinde çocuklar arasındaki obezite oranlarının endişe verecek şekilde arttığını vurguladı. Ryan 6 ila 9 yaş arası çocukların 2008 yılında dörtte biri obez iken, 2010 yılında bu oranın üçte bire çıktığını kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Dr. Francesco Branca da konferansta yaptığı konuşmada 2006 yılında İstanbul’da imzalanan Avrupa Obeziyetle Mücadele Sözleşmesi’nden bu yana obezite ile mücadelede ilerlemeler görülse de gelir düzeyi düşük gruplar içinde soruna eğilinmediğini belirtti. Branca, obeziteyle mücadelede çocuklara gıda ürünlerinin pazarlanması konusunun başlıca odak konusu olduğunu ve obezitenin sanıldığından daha erken yaşlarda başladığını vurguladı. Anne beslenmesinin de önemine dikkat çeken Branca, emzirme ve bebek ve küçük çocukların beslenmelerinin de öneminden bahsetti.