Combatting Child Labour in Seasonal Hazelnut Harvesting is on Its 5th Year

Sezon sona erdi_2017_CLAs the hazelnut harvesting season ends social support centres of “An Integrated Model for the Elimination of Worst Forms of Child Labour in Seasonal Agriculture in Hazelnut Harvesting in Turkey Project”[i] are closing the period of education activities. 

Within the framework of “An Integrated Model for the Elimination of Worst Forms of Child Labour in Seasonal Agriculture in Hazelnut Harvesting in Turkey Project” being jointly implemented by the International Labour Organization and the Ministry of Labour and Social Security of Turkey, education activities have been carried out in 8 social support centres in East and West Black Sea Region during the hazelnut harvesting season of 2017. The total number of 1064 children has been reached and withdrawn/prevented from work in hazelnut fields. The project has hosted 733 children in Uzunisa, Saraycık, Ünye and Fatsa Social Support Centres in East Black Sea Region; and 331 children in Çilimli, Hendek, Esmahanım and Tepeköy Social Support Centres in West Black Sea Region.

Children attending social support centres are divided in the groups of education level and special programs are prepared for each group for the harvesting period. Social workers were also on duty for counselling the families. Programs are focused to develop social skills of the children. Some children have also prepared a music recording with the Turkish folk songs as part of their education program.

2017 season has ended with entertaining performances.

[i] The overall objective of this project is to contribute elimination of worst forms of child labour (WFCL) in seasonal agriculture in line with the Turkish Government’s strategy drawn by the National Employment Strategy 2014-2023. A model has been developed through the Dutch Government and CAOBISCO funded “Elimination of Worst Forms of Child Labour in Seasonal Agriculture in Hazelnut Harvesting in Ordu” project in 2013 and 2014. The project aims at contributing to the withdrawal of children from work and prevention of at-risk children to be engaged in seasonal hazelnut agriculture. It will bring added value through the replication of the strategic intervention model in the different regions and contribute to a sustainable child labour monitoring mechanism in seasonal agriculture. The project will step up efforts to attain the goal of contributing to the policy making and efficient implementation on the elimination of WFCL in seasonal agriculture.

 

…………………………………………………………

 

 

 

Mevsimlik Fındık Tarımında Çocuk İşçiliği ile Mücadelede 5. yıl Geride Kaldı

 

Mevsimlik fındık tarımında 2017 hasat sezonu sona ererken  “Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi”[i] kapsamında hizmet veren sosyal destek merkezlerinde verilen eğitimlerin de sonuna gelindi.

 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklığında yürütülen “Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi” kapsamında 2017 hasat sezonunda Doğu ve Batı Karadeniz Bölgesinde toplam 8 noktada sosyal destek merkezleri açıldı. Doğu Karadeniz Bölgesi Ordu ilinde Uzunisa, Saraycık, Ünye, Fatsa Sosyal Destek Merkezlerinde 733 çocuk; Batı Karadeniz Bölgesi Düzce ve Sakarya illerinde ise Çilimli,  Hendek,  Esma Hanım ve Tepeköy Sosyal Destek Merkezlerinde 331 çocuk olmak üzere toplam 1064 çocuk müfredata bağlı eğitim gördü. Mülki idare ve yerel yönetimlerin de aktif olarak dahil olduğu projede çocuklara verilen eğitimin yanı sıra geçici konaklama alanlarının iyileştirilmesi ve sosyal hizmet çalışmaları yürütüldü.

 

Sosyal destek merkezlerine gelen çocuklar, eğitim durumlarına göre ayrıldıkları sınıflarda eğitim faaliyetlerine katılırken, sosyal hizmet çalışanları aile ziyaretleri gerçekleştirerek rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sundular.  Merkezlerde çocukların sosyal becerilerini geliştirmek için yapılan çalışmaların yanı sıra, Uzunisa Sosyal Destek Merkezinde eğitim faaliyetlerine katılan çocuklar müzik öğretmenlerinin rehberliğinde Anadolu ezgilerinden oluşan bir albüm hazırladılar.

 

Sosyal Destek Merkezlerinde 2017 hasat sezonu, öğrenciler tarafından hazırlanan sezon sonu gösterileriyle kapandı.

 

—————————————————

[i] Projenin genel amacı mevsimlik tarımda en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin (EKBÇİ) Hükümetin Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) belgesinde yer alan çerçeve doğrultusunda sona erdirilmesine katkıda bulunmaktır. Hollanda Hükümeti ve CAOBISCO finansmanıyla 2013 ve 2014 hasat mevsimlerinde uygulanan “Ordu İlinde Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğine Son Erdirilmesi” projesi ile bir stratejik müdahale modeli oluşturulmuştur. Mevcut proje, bu modeli temel almakta, mevsimlik fındık tarımında halen çalışmakta olan çocukların işlerden çekilmelerine ve risk altındaki çocukların da bu işlerde çalışmalarının önlenmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Proje, stratejik müdahale modelinin farklı bölgelerde tekrarlanmasıyla katma değer sağlayacak ve mevsimlik tarımda sürdürülebilir bir çocuk işçiliği izleme mekanizmasının oluşturulmasına katkıda bulunacaktır. Böylelikle proje, mevsimlik tarımda en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması bağlamında politika geliştirilmesine ve etkili uygulamalara katkıda bulunarak ileri bir adım atılmasını sağlayacaktır.