Guterres: Geleceğimiz dayanışmaya, kurallara dayanan bir düzene bağlı

UN Photo/Cia Pak
UN Photo/Cia Pak

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 73. Dönemi açılışında yaptığı konuşmada Dünya’nın ulusal kurumlara, kurala dayanan bir düzene inancın ve ülkeler arası güvenin kırılma noktasına geldiği bir dönemde olduğuna dikkat çekti ve bu durumdan çıkılabilmesi için dayanışmanın yeniden inşa edilmesi, güvenin yeniden kazanılması ve çok uluslu yaklaşımların yeniden canlandırılması gerektiğini söyledi.

Guterres, “Herkesin iyiliğinin koruyucuları olarak reformdan geçmiş, canlandırılmış ve güçlendirilmiş çok uluslu bir sisteme ihtiyacımız var” dedi.

Guterres, merkezinde Birleşmiş Milletler’in olduğu, çeşitli kuruluşların ve anlaşmaların BM Anlaşmasını hayata geçirdiği kurala dayanan bir düzene bağlılığın sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Guterres, “Herkesin iyiliği için müşterek ve sağduyulu bir şekilde harekete geçilmesinden başka yol yok” dedi.

Guterres konuşmasında ayrıca Suriye ve Yemen gibi sonu gelmeyen çatışmalara, Arakanlıların çektiği acılara, terör tehdidine, nükleer silahların önlenmesine ve kimyasal silahların kullanılmasına, mülteciler konusunda yetersiz kalan uluslararası dayanışmaya, ticari konulardaki gerginliğe ve insan haklarına yönelik baskılara kadar birçok konuya değindi.

Guterres, “Bu tutumları tersine çevirmek ve sorunlara çözüm bulmak ortak sorumluluğumuz” dedi.

Dönemin iki zorlu konusu

Guterres konuşmasında iklim değişikliğine ve teknolojik gelişmelerle bağlantılı risklere dönemin “iki büyük zorlu konusu” olarak yer verdi.

Dünya sıcaklığının arttığının bilimsel olarak ortaya konduğunu belirten Guterres, “İklim değişikliği bizden daha hızlı ilerliyor” dedi.

İki yıl içinde bu gidişatın değiştirilmemesi halinde iklim değişikliğinin kontrolden çıkma riski ile karşı karşıya kalınacağını belirten Guterres, daha büyük gayretle ve acil olarak harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

Guterres, yeni teknolojilerin sağladığı ilerleme ve ortaya çıkardığı risklerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini, herkes için güvenli bir dijital geleceğin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Umut rüzgarları

Günümüzde karşı karşıya kalınan olumsuz durumlara rağmen, Dünya’nın birçok bölgesinde umut rüzgarlarının da estiğini belirten Guterres, Etiyopya ve Eritre arasında imzalanan barış anlaşmasını, Cibuti ile Eritre arasında başlayan barış görüşmelerini ve diğer olumlu gelişmeleri bunlara örnek olarak gösterdi.

Guterres, göçmenler konusunda kabul edilen küresel ilkelerin, gençlerin dünyaya verdiği ümidin, toplumsal cinsiyet eşitliğinde elde edilen kazanımların ve kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddetin sonlandırılmasına yönelik farkındalığın artmasının diğer umut veren gelişmeler olduğunu belirtti.

Guterres, BM’nin toplumsal cinsiyet eşitliği alanında önder bir tavır takınması gerektiğini vurguladı.

Guterres, BM üst yönetiminde ve mukim koordinatör kadrolarında kadın erkek oranlarında eşitliğin ilk kez sağlandığını, kadın erkek eşitliğinin ve kadınların konumlarının güçlendirilmesi ilkelerine bağlılıklarının tam olarak devam ettiğini söyledi.

Guterres, konuşmasının sonunda BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan’ın dünyanın ortak bir kaderi paylaştığı ve ancak birlikte hareket edilirse bu geleceğe yön verilebileceği ve BM’nin de bu nedenle var olduğunu belirten sözlerine yer verdi.

“Geleceğimiz dayanışmaya bağlı” diyen Guterres, herkesi zedelenen güveni tazelemeye yardımcı olmaya çağırdı.

Guterres, “Çok uluslu projemizi canlandırmalıyız. Herkesin onurunu hepimiz için korumalıyız” diyerek konuşmasına son verdi.