Guterres insanlığın ortak geleceği için herkesi yaşamın devamını sağlayan doğayı korumaya çağırdı

Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı,Olimpos Antik Kenti girişi. Bölge hem tarihi güzellikleri hem de zengin biyolojik çeşitliliği ile tanınıyor. Fotoğraf: UNIC Ankara/Tuba Coşkun
Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı,Olimpos Antik Kenti girişi. Bölge hem tarihi güzellikleri hem de zengin biyolojik çeşitliliği ile tanınıyor. Fotoğraf: UNIC Ankara/Tuba Coşkun

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Dünya üzerindeki zengin yaşam çeşitliliği hem günümüzde hem de gelecek kuşakların refahı için olmazsa olmaz koşuldur. Bu nedenle 25 yıl önce dünya ülkeleri Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi üzerinde mutabakata vardı” dedi.

Guterres, 22 Mayıs Biyolojik Çeşitlilik Uluslararası Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında “Sözleşmenin üç ana hedefi bulunuyor: Küresel ölçekte biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir kullanımı ve faydalarından eşit şekilde paylaşılması. Bu amaçlara ulaşmak sürdürülebilir kalkınma hedeflerini yakalayabilmemizin de ayrılmaz bir parçasını teşkil ediyor” dedi.

Ekosistemlerin korunması ve onarılması ve ekosistem hizmetlerine erişimin garanti altına alınmasının aşırı yoksulluk ve açlığın yok edilmesi için de gerekli unsurlar olduğunu hatırlatan Guterres, ormansızlaştırmanın azaltılması, toprakların verimliliklerinin düşmesinin önlenmesi, ormanlardaki karbon stoklarının artması, çorak araziler, çiftlik arazileri ve tarlaların iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik çabalar için gerekli unsurlar olduğunu söyledi.

Guterres, ormanlarda biyolojik çeşitliliğin ve su yataklarının korunmasının temiz ve yeterli miktarda su kaynağının oluşmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

Genel Sekreter, “Bunlar biyolojik çeşitliliğin sadece bir kaç yararını teşkil ediyor. Bunların bilinmesine rağmen, dünyanın dört bir yanında biyolojik çeşitlilik kaybı devam ediyor. Bunun çaresi koruma çabalarının yoğunlaştırılması ve başarılı çalışmalardan örnek alınmasıdır” dedi.

Bu yıl, ilgili sözleşmeye taraf ülkelerin 2050 yılına kadar biyolojik çeşitliliğin korunması, onarılması ve herkesin yararına olacak şekilde akıllıca kullanılmasını sağlamak üzere bir eylem planı üzerinde çalıştığını belirten Guterres, “Bu çalışmalara tüm dünyanın katılması gerekiyor. Biyolojik çeşitlilik Uluslararası Gününde tüm hükümetleri, iş çevrelerini ve insanları yaşamımızı sürdürmemizi sağlayan doğayı korumak üzere harekete geçmeye çağırıyorum. Ortak geleceğimiz buna bağlı” diyerek mesajına son verdi.