Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine erişilmesi çabalarına katkı BM Türkiye İletişim Grubunun öncelikleri arasında yer alıyor

sm1Birleşmiş Milletler Türkiye İletişim Grubu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin tanıtımına yönelik ortak çalışmalarına hız veriyor. Ana amaç, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri alanında, bir yandan tüm kuruluşların kendi alanlarında yaptıkları çalışmaları vurgulamak, diğer yandan tüm bu çalışmaların ortak bir zeminde söz konusu hedeflerin daha hızlı bir şekilde tanıtılmasına ve destek sağlanmasına imkân tanımak.

BM Türkiye İletişim Grubu, 26 Nisan’da düzenlediği çalıştayla ortak tanıtım projelerinin yeni bir anlayışla hayata geçirilmesi için önemli bir başlangıç yapmış oldu. Söz konusu çalışmaların sonuçlarını sosyal medya hesaplarımız üzerinden sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.

BM Türkiye İletişim Grubu, Türkiye’de faaliyette bulunan BM Kuruluşlarının temsilcilerinden oluşuyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Dünya liderleri 25-27 Eylül 2015 tarihinde New York’taki BM Genel Merkezinde bir araya gelerek 2030 yılına kadar dünyada yoksulluğun tüm boyutlarıyla ortadan kaldırılması ve insanlığın ortak refahının sağlanması için Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini kabul etti.

Söz konusu Küresel Hedeflerin başarıya ulaşabilmesi için desteğiniz şart.

Bu konuda adım atmak hükümetler ve siz de dahil hepimize kalmış durumda. Her şey büyük etkiler yaratacak küçük adımlarla başlar. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda ne kadar çok insanın bilgisi olursa, hedeflere ulaşılma ihtimali de o kadar artar.

Gelin Küresel Hedefleri herkese anlatmamızda ve bu hedeflerin onlar için neden önemli olduğunu açıklamamızda bize yardımcı olun. Sürece nasıl daha fazla katkıda bulunabileceğinizi http://www.un.org/sustainabledevelopment adresinden öğrenebilirsiniz.