Avrupa ve Orta Asya iyi beslenmeyi ve sürdürülebilir tarımı amaçlıyor

FAO Genel Direktörü Jose Graziano da Silva
FAO Genel Direktörü Jose Graziano da Silva

Açlığı azaltmak için önemli başarılar kaydeden Avrupa ve Orta Asya’daki birçok ülke, artık beslenme kalitesinin artırmak, gıda israfını azaltmak, doğal kaynakları bilinçli kullanılmak ve gıda sistemlerini iklim değişikliğine adapte etmek için çalışıyor.

FAO Genel Direktörü Jose Graziano da Silva, iki senede bir düzenlenen FAO’nun Avrupa Bölgesel  Konferansı’nın başlangıcında yaptığı konuşmada bölgedeki aç insan  sayısının 1990’dan itibaren yüzde 40 düştüğünü kaydetti.

Graziano da Silva, “Gıda güvenliğiyle ilgili tüm olumlu göstergelere rağmen yanlış beslenme tüm bölgeyi etkileyen bir sorun olmaya devam ediyor.” dedi.

Konferans için hazırlanan değerlendirme raporunda, 53 ülke içinde 48 ülkede yetişkinlerde görülen obezite ve fazla kilo Avrupa ve Orta Asya nüfusunun yüzde 55’ini geçiyor. Kafkasya ve Orta Asya’da ise çocuklarda görülen büyüme durması üst seviyelerde seyrediyor.

Graziano da Silva, bölgedeki ülkelerin daha fazla gıda üretmek, gıdanın kalitesini yükseltip  insanların beslenmesini iyileştirerek gıda sistemlerinin dönüştürülmesi konusunda önemli adımlar attığını olumlu bir gelişme olarak sözlerine ekledi.

Bölgenin yoksul ve yetersiz beslenen insanlarının önemli bir bölümünün kırsal alanlarda yaşadığına dikkat çeken Genel Direktör, kalkınma çabalarının merkezinde kırsal ekonomiyi dinamik kılmak yatıyor, dedi.

Bunu mümkün kılmak için FAO’nun iki bölgesel önceliği bulunuyor.

Önceliklerden ilki; küçük ölçekli çiftçilerin ve aile çiftçilerinin geçim kaynaklarını güçlendirmek, iklim değişikliği de dahil olmak üzere onları hastalıklara ve felaketlere karşı dirençli hale getirmek oluşturuyor. Bu önceliğin beraberinde getirdiği faydalar ise iyi beslenme, gıda üretiminde kullanılan doğal kaynakları sürdürülebilir kılmak oluyor.

İkinci öncelik ise tarım ve gıda için ticaret politikalarının iyileştirilerek küçük ölçekli  ve orta ölçekli çiftlikleri güçlendirmeyi amaçlıyor.

Göçün etkileriyle başa çıkmak

FAO Genel Direktörü Graziano da Silva konuşmasında, topluluklar üzerindeki baskıyı artıran ve ülke içinde ve sınırlar arasında göçü tetikleyen olgularla mücadele edilmesi üzerinde durdu. Silahlı çatışmaların yanısıra iklim değişikliği, gıda zincirini etkileyen tarımsal hastalıklar, kırsal yoksulluk, iklim kaynaklı doğal felaketler aileler ve topluluklar üzerinde büyük bir baskı yarattığını da sözlerine ekledi.

Gıda güvenliği, tarım ve kırsal kalkınmanın barışın hakim olduğu istikrarlı toplumların oluşmasına yardım ettiğini belirten Genel Direktör, sürdürülebilir kalkınmanın daha güvenli ve barışçıl bir toplum için büyük önemde olduğunu dile getirdi.

FAO Bölgesel Konferansı iki yılda bir Avrupa ve Orta Asya’dan gelen 53 ülke heyetini ve bir üye organizasyonu (Avrupa Birliği) bir araya getiriyor. Konferansa sivil toplumu ve özel sektörü temsil eden çeşitli sayıda gözlemci organizasyon da katılıyor. Konferans gıda ve tarım hakkında bölgesel öncelikleri belirliyor, FAO’nun saha programlarını gözden geçiriyor.