Ban, Barışgücü konusundaki ‘stratejinin ve anlayışın’ değiştiğini gösteren tarihi BM kararını memnuniyetle karşıladı

pkSilahlı çatışmaların neden olduğu insani bedel nedeniyle derin endişe duyan ve Dünya’nın eş zamanlı olarak birden fazla ciddi güvenlik sorunu ile karşı karşıya olduğunu kabul eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi, 27 Nisan’da Teşkilatın Barışgücü yapısına “barışın sürdürülebilir kılınması” anlayışını getiren kararları kabul etti.

Alınan kararlarla barışgücü kavramına ‘barışın sürdürülebilir kılınması’ anlayışı katılıyor. Bu yeni yaklaşımla tüm toplumsal katmanlarının ihtiyaçları hesaba katılarak oluşturulacak ortak bir vizyonla çatışma yaşayan toplumların barışa kavuşturulmasına yardımcı olunması hedefleniyor.

Bu yaklaşım, çatışmaların patlak vermesinin, şiddetlenmesinin, devam etmesinin ve yeniden başlamasının önüne geçecek faaliyetleri içeriyor. Böylece çatışmaların ana nedenlerine çare bulunması, çatışan taraflara ihtilafı sonlandırmalarında yardımcı olunması, ulusal uzlaşmanın sağlanması, yaraların sarılması, yeniden inşa ve kalkınma sürecinin başlatılması gibi hedefler ortaya konuyor.

Genel Sekreter Üye devletlerden sağlanan ivmeyi korumalarını istedi

Kararın kabulünü takiben sözcüsü aracılığıyla yazılı bir açıklama yapan Genel Sekreter Ban Ki-moon, barışgücü yapısının yeniden inşasına yönelik karardan dolayı üye devletleri tebrik etti ve yakalanan ivmenin korunmasını ve çatışmalardan etkilenen ülkelere uluslararası yardımın daha güçlü kılınmasını istedi.

Ban, hem Genel Kurul hem de Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen kararların barışgücü konusundaki strateji ve yaklaşımların değişeceğini ortaya koyan güçlü işaretler olduğunu söyledi.

“BM sistemi hükümetlerle daha stratejik bir şekilde ve alanda daha güçlü ortaklarla çalışacak” diyen Ban, böylece çatışmaların yeniden patlak vermesinin, dahası çatışmaların ortaya çıkmasının önlenebileceğini belirtti.

İnsan haklarının, sürdürülebilir kalkınmanın ve diğer tüm ilgili çabaların olmazsa olmaz ilkesi olan barışı sürdürülebilir kılmaktan daha öncelikli bir konu bulunmadığını belirten Ban, söz konusu kararların tam olarak uygulanabilmesi için BM Sistemini güçlü bir şekilde destekleyeceğini belirtti.

Sürdürülebilir kılınan barış ortak bir görev ve sorumluluk

Söz konusu kararlarda, barışın sürdürülebilir kılınmasının hükümetlerin ve tüm ulusal tarafların ortak görevi ve sorumluluğu olduğunu, bu yöndeki tüm çabaların BM’nin üç ana temel ilkesi olan insan hakları, kalkınma ve uluslararası barış üzerine inşa edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Kararda, bu yönde adım atılması için BM Barışgücü Destek Biriminin, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un desteği ile “yeniden etkinleştirilmesi” ve BM Genel Merkezinde ve alanda BM Ülke Ekipleri aracılığıyla işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi öngörülüyor.